Forumleden

Raadsvergaderingen worden in Montfoort voorbereid door de raadsfora Ruimte en Samenleving. De VVD heeft de volgende 3 forumleden:

Raadsfora

De fora Ruimte en Samenleving hebben als taak te bekijken of er voldoende informatie is voor de raad om een goede afweging te kunnen maken bij het nemen van besluiten. De fora vergaderen net als de gemeenteraad op het stadskantoor, het gemeentehuis van Montfoort.

Onze forumleden zijn:

Forumleden VVD Montfoort

Kees-Breedveld-kandidaat.jpg

Kees Breedveld

Kees (1953) werd politiek actief in de voormalige gemeente Willeskop. Sinds 1990 is hij lid van de VVD. Hij is bestuurslid en mede-oprichter van de Stichting Beheer Sportpark Hofland en was bestuurslid bij VV Montfoort. Namens de VVD heeft Kees zitting in het forum Ruimte. Kees is getrouwd met Pien en heeft 2 kinderen en 4 kleinkinderen.

Robbert-Verheul-kandidaat.jpg

Robbert Verheul

Robbert (1996) woont al zijn hele leven in Montfoort. Hij studeert geschiedenis en werkt bij de Bijenkorf. Twee jaar geleden is hij lid geworden van de VVD en nu wil hij een jonger geluid in de Montfoortse raad laten horen. Robbert wil zich gaan inzetten voor een sterk en historisch Montfoort!

Desmond-ywema-kandidaat.jpg

Desmond Ywema

Desmond (1992) werd in 2015 lid van de VVD omdat hij zich herkende in het liberale gedachtengoed van de partij. Vooral eigen verantwoordelijkheid, ondernemerschap en samenwerking zijn voor Desmond belangrijke kernwaarden. Jongvolwassenen zijn ondervertegenwoordigd in de Montfoortse politiek en Desmond brengt daar mede verandering in. Hij is forumlid sinds december 2017.