Begroting Montfoort goedgekeurd: een diep trieste avond voor de inwoners van Montfoort


De begroting Montfoort werd door de raad goedgekeurd. Arrogante coalitie gunde de oppositie niets.

Dit bericht is gepubliceerd op: 14-11-2014

De raadsvergadering op maandag 3 november heeft de begroting 2015 Montfoort goedgekeurd. De raad werd gevraagd keuzes te maken. Maar helaas werd geen enkel voorstel van de oppositiepartijen door Inwonersbelangen, CDA en CU serieus in behandeling genomen. De wethouders hebben alle amendementen ontraden en de desbetreffend raadsleden stemden allen standaard tegen. De fractievoorzitter van de VVD Ria Driesse sprak van een diep trieste avond voor de inwoners van Montfoort.

Minder voorzieningen, hogere lasten

Er moest bezuinigd worden, dat wist iedereen. Maar het voorzieningenniveau zou op peil blijven in Montfoort zonder dat de kosten voor de inwoners zouden stijgen, zo besloot de raad op voorstel van het college enige maanden geleden. Nu blijkt dat luchtfietserij geweest te zijn. Het begrotingsvoorstel van het college werd kritiekloos door de collegepartijen geaccepteerd.

Oppositie genegeerd

Pogingen van de oppositie om de scherpe kantjes er voor de meest getroffen groepen er af te halen liepen op niets uit. De wethouders Jonkers, Vlaar en Langerak hebben alle amendementen en moties van met name VVD, PAK en D66 onraden en helaas werd dat door de desbetreffende raadsleden van Inwonersbelangen, CDA en CU kritiekloos uitgevoerd door op alles tegen te stemmen.

Bibliotheek, knopenbad en peuterspeelzaal

Het gevolg is, dat de bibliotheek, het zwembad en de peuterspeelzaal in hun voortbestaan bedreigd worden. Een voorstel, dat ook het college de broekriem moest aanhalen haalde het niet. Het verbaasde niemand meer.

Uiteindelijk werd de begroting door de raad (met tegenstemmen van VVD, PAK en D66) aangenomen.

Toen wethouder Jonkers de raad feliciteerde met dit resultaat, schoot dat onze fractievoorzitter Ria Driesse in het verkeerde keelgat: "Dit is een diep trieste dag voor de inwoners van Montfoort", zo besloot zij.

Volledige spreektekst fractievoorzitter Ria Driesse:

"De begroting 2015: een duidelijk leesbaar stuk en zelfs eerder aangeleverd dan afgesproken. Maar daarmee stoppen de complimenten wel. Voorzitter dit is uw laatste begroting als onze burgemeester, de eerste van dit nieuwe college en mijn dertiende begroting als raadslid. Maar nog niet eerder in mijn toch redelijk lange politiek leven heb ik meegemaakt dat een niet sluitende begroting aan de raad wordt aangeboden.

Wethouder Jonkers is er echter mee naar de toezichthouder geweest en tot onze verbazing er zelfs de complimenten voor gekregen. De provincie wil wel akkoord gaan en een preventief toezicht is (nog) niet aan de orde maar dan moet de raad er vanavond natuurlijk niet al te moeilijk over doen. Lees, met nagenoeg alle keuzes uit het voorstel Keuzes Maken instemmen. 

De financiële positie van de gemeente is niet rooskleurig, dat weten wij allemaal. Heel bijzonder is dat het colleges zelf geen keuzes maakt. In een apart voorstel wordt aan de raad gevraagd keuzes te maken om te komen tot een meerjarig sluitende begroting.

Dit jaar geen kadernota i.v.m. de verkiezingen, maar wel een debat met inwoners. Veel inwoners, verenigingen en instellingen hebben de moeite genomen om mee te denken en mee te praten over mogelijke bezuinigingen. Keuzes die gemaakt moeten worden, mogen echter niet ten koste gaan van het voorzieningen nivo en ook de lasten mogen niet extra verhoogd worden.

Wij, de VVD, hebben dit niet bedacht, al vinden wij dit natuurlijk een mooie gedachte maar dit is besloten in de raad van 7 juli jl. na het aannemen van een amendement van IB, CDA en CU. De partijen dus die een wethouder leveren en verantwoordelijk zijn voor deze begroting.

Je kunt toch niet met droge ogen blijven beweren dat het voorzieningen nivo niet wordt aangetast als je gevraagd wordt te stoppen met subsidiëren van zwembad, bibliotheek, peuterspeelzalen of jeugdbrandweer en het afbouwen van allerlei subsidies aan verenigingen om maar iets te noemen.

De lasten in de vorm van gemeentelijke belasting mag dan volgens het voorstel nauwelijks stijgen maar voor de inwoners zullen de lasten door al deze maatregelen wel degelijk stijgen. Het zal er in Montfoort niet leuker op worden.

Dat terwijl het college in zijn Missie Statement Keuzes Maken zelf nog maar eens aanhaalt wat een fijne gemeente Montfoort is om te wonen, met een rijk verenigingsleven en een goede dienstverlening. Op die verenigingen met al hun vrijwilligers wordt nu wel een zwaar beroep gedaan en sommige instellingen zelfs in hun voortbestaan bedreigd.

Natuurlijk moet de bibliotheek vernieuwen en met de tijd meegaan. Laten wij daarom serieus met de bibliotheek in gesprek gaan en laat  wethouder Vlaar stoppen via de krant allerlei luchtballonnen op te laten.

Met het nemen van draconische maatregelen voor de peuterspeelzalen is het verstandiger de maatregelen van de rijksoverheid m.b.t. tot kinderopvang af te wachten en wat het zwembad betreft, wij zijn trots op ons zwembad, daarop is de laatste jaren al flink bezuinigd. Het bestuur van het zwembad geeft aan nog eens €18.000 te kunnen besparen, voor de VVD is dat de grens.

Straks bij het volgende agendapunt, als wij het echt over de keuzes maken gaan hebben komen wij hier nog verder op terug.

Een paar opmerkingen vooraf daarover. U noemt “besparing” op kosten van afval en riolering, het zogenaamde ontschotten, om andere belastingen te kunnen verhogen zodat de totale lasten druk gelijk blijft.

Hoe ziet u dat in combinatie met het consuminderen, minder afval produceren is een nobel streven maar men wordt niet beloond met lagere afvalstoffen heffing, maar gestraft door verhoging van andere belastingen. Het college schuift besparingen op de samenwerking met IJsselstein voor zich uit, het moet toch, in tegenstelling tot wat wordt beweerd, mogelijk zijn om al in 2016 besparingen op de organisatie in de begroting op te nemen.

Natuurlijk zal de uitvoering van de decentralisaties veel capaciteit vragen maar juist door samen te werken kan het toch efficiënter. Wel op de uitgaven van de raad willen beknibbelen, maar wat doet het college zelf? Want zo slecht is de financiële situatie kennelijk helemaal niet.

Als je nog in staat blijkt €2 miljoen te reserveren voor het afboeken van eventueel verlies op vastgoed, € 1miljoen voor frictie en andere onverwachte kosten, en bovendien nog €400.000 voor risico’s in het sociale domein, dan maakt het college het voor zichzelf wel heel comfortabel. Nee, de zwarte piet wordt op het bordje van de raad neergelegd.

Er is naar onze mening ook veel te weinig aandacht voor de inkomsten-kant. Ik noem de verkoop van gemeentelijke accommodaties, actief snippergroen beleid en verkoop van bedrijfs kavels.

Toegegeven, ik citeer ’na veel geneuzel en getreuzel’’,  is de eerste kavel op Kop IJsselveld nu eindelijk verkocht.

Maar wij willen een veel actiever beleid in dezen. Vz. Deze begroting is boterzacht en het ontbreekt aan realiteitszin om de bezuinigingsdoelstelling te realiseren. Er worden al besparingen ingeboekt waarvan helemaal niet duidelijk is of die te realiseren zijn.

Over een aantal voorstellen moet later nog door de raad een besluit worden genomen. Wat als de raad dan toch besluit deze voorstellen niet over te nemen, komt er dan alsnog preventief toezicht?

Bij het aantreden van dit college en bij het vaststellen van het raadsprogramma heeft de VVD aangegeven constructief oppositie te gaan voeren en alle voorstellen op zijn merites te beoordelen.

Voor deze begroting willen en zullen wij echter onze verantwoordelijkheid niet nemen.

Natuurlijk wil ik ook dit jaar weer de griffie bedanken voor het vele werk en de goede samenwerking. Ook deze begrotingsraad voorbereiden was weer een hele uitdaging. Uiteraard ook dank aan de organisatie die in een periode met ook voor hen soms grote veranderingen veel werk heeft verzet.

Tot slot bij de begroting voor 2014 haalde ik worden van voormalig wethouder Weierink aan ”volgend jaar wordt het jaar van de waarheid”. Deze woorden zijn actueler dan ooit."  

VVD, Ria Driesse

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief