College Montfoort overleeft motie van wantrouwen


Het college van B&W overleefde een motie van wantrouwen. De VVD stemde tegen, maar is weinig hoopvol

Dit bericht is gepubliceerd op: 08-07-2014

Een motie van wantrouwen van D66, PAK en SDM tegen het college Montfoort haalde geen meerderheid in de raad. De VVD fractie stemde tegen, omdat ze het college op haar daden wil beoordelen en hun voorstellen om te komen tot € 1,6 miljoen bezuinigingen wil afwachten.

Voorzieningenniveau op peil?

Het was wel opmerkelijk dat de coalitiepartijen een amendement indienden om de lasten voor de inwoners van Montfoort en Linschoten niet te verhogen en om het voorzieningenniveau op peil te houden. Dat amendement kon uiteraard wel op de steun van de VVD rekenen. De kans, dat het college met acceptabele voorstellen komt, acht de VVD echter vrij gering.

Collegeprogramma zonder financiele onderbouwing

De VVD fractie ging al niet akkoord met het huidige collegeprogramma, omdat dit niet financieel onderbouwd en zonder ambitie was. Dus nu maar afwachten met welke voorstellen het college gaat komen om de € 1,6 miljoen aan bezuinigingen voor 2015 te realiseren. De VVD zal in ieder geval het college en de coalitiepartijen aan de gemaakte afspraak houden om het voorzieningenniveau te handhaven en de lasten niet te verhogen.

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief