VVD: Raadsprogramma Montfoort financieel ondeugdelijk


Het raadsprogramma is te weinig concreet en bevat geen enkele financiƫle onderbouwing.

Dit bericht is gepubliceerd op: 12-05-2014

De VVD Montfoort zal in de raadsvergadering van 12 mei tegen het ‘raadsprogramma 2014-2018’ stemmen. Het programma van Inwonersbelangen, CDA en Christenunie is volgens de VVD te weinig concreet en bevat geen enkele financiële onderbouwing.

Verhoging lokale lasten

Fractievoorzitter Ria Driesse: “de raad zal de komende periode moeilijke keuzes moeten maken om een solide en sluitende begroting te realiseren. Helaas schuiven de coalitiepartijen alle belangrijke keuzes voor zich uit. We voorzien dat een dergelijk gebrek aan ambitie zal leiden tot een verhoging van de lokale lasten. Wij passen daarvoor.’

Geen financiële onderbouwing

De coalitiepartijen hebben in het programma laten optekenen dat ‘het proces van keuzes nog moet worden opgestart’. Ook een financiële onderbouwing of financiële paragraaf ontbreekt in het programma eenvoudigweg. Ria Driesse: “Er ligt een programma dat dermate vaag is, dat inwoners er niemand op kunnen afrekenen. Er is helaas ook geen enkele focus op economische groei en ondernemerschap. Wij kunnen onze steun daar niet aan verlenen.”

Scholencomplex Van Damstraat 

De VVD ziet enkele onderwerpen uit haar verkiezingsprogramma - zoals de vernieuwing van het scholencomplex aan de van Damstraat of een betere busverbinding van Linschoten met Woerden - gelukkig wel terugkomen in het programma. Fractievoorzitter Ria Driesse benadrukt dat de VVD-fractie goede voorstellen natuurlijk zal blijven steunen: “We nemen zelf het initiatief om zoveel mogelijk van ons verkiezingsprogramma te realiseren. De afzonderlijke voorstellen vanuit de coalitiepartijen zullen we uiteraard constructief op hun waarde beoordelen.” .

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief