Afvalbeleid verslechtert verder


De raad stemde in met een verslechtering van het afvalbeleid. Een VVD-amendement haalde het niet.

Dit bericht is gepubliceerd op: 26-09-2017

Tijdens de raadsvergadering van 25 september vergaderde de gemeenteraad onder meer over het afvalbeleid van de gemeente Montfoort. Het college van B&W stelde aan de raad voor om de inzameling van het restafval (de grijze container) verder terug te brengen naar eens per 4 weken. Op Facebook voerde VVD forumlid Frank van Rooijen actie tegen dit onfrisse voorstel en in de raad diende de VVD-fractie een amendement in om de ophaalfrequentie juist te verhogen naar eens per 2 weken. Het mocht niet baten: de raad stemde in met het voorstel van B&W.

Het huidige afvalbeleid van de gemeente is onhygiënisch en geeft veel overlast. Inwoners zijn er dan ook niet tevreden over. In een door de gemeente gehouden enquete reageerde 62% van de inwoners negatief op de vraag of men het eens is met het wijzigen van de inzamelfrequentie restafval naar eens per 4 weken. Toch stelde het college deze ophaalfrequentie met ingang van 1 januari 2018 gewoon voor in een voorstel aan de raad.

Restafval elke 2 weken ophalen

De VVD wilde al in 2015 naar een ophaalfrequentie voor restafval van eens per 2 weken. Dat werd toen helaas door de andere partijen vastgesteld op eens per 3 weken. De gevolgen werden vooral in de zomermaanden duidelijk: inwoners hadden op grote schaal overlast door stank en ongedierte. Nu doet het gemeentebestuur daar nog een schepje bovenop: het restafval wordt nog maar eens per 4 weken opgehaald. Voor de VVD aanleiding om in actie te komen. Op de jaarmarkt vroegen we aandacht voor de problematiek en de speciale Facebookpagina werd ruim 470 keer geliked. VVD raadslid Cor Vink diende in de raad een amendement in met als strekking de ophaalfrequentie te verhogen naar eens per 2 weken. Vink: 'Inwoners betalen al jaren dezelfde afvalstoffenheffing, maar de service blijft maar verslechteren. We moeten het tij keren'

Stemgedrag coalitiepartijen

Het raadsvoorstel van B&W werd echter onveranderd aangenomen. De coalitiepartijen CDA, Progressief Akkoord, Christenunie en D66 stemden voor de ophaalfrequentie voor de grijze container van slechts eens per 4 weken. Het VVD amendement kreeg alleen steun van de VVD, Lokaal Montfoort en de SGP. Alle andere partijen, inclusief Inwonersbelangen, stemden tegen het amendement. Daarmee werd het helaas verworpen. Fractievoorzitter Ria Driesse stelde ter vergadering vast dat het college en de betreffende partijen niet naar de eigen inwoners luisteren. 

Verkiezingsprogramma

Komend najaar stelt de VVD Montfoort haar verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 vast. Daarin zal zeker ons voorstel terugkomen om restafval eens per 2 weken op te halen. De VVD is verder een voorstander van meer ondergrondse afvalcontainers en van een onderzoek naar de effectiviteit en de milieu-effecten van de huidige wijze van gescheiden inzamelen van afval. Recente berichtgeving over het nut van gescheiden inzamelen van PMD geven daar ook aanleiding toe.

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief