College teruggefloten bij nieuwbouw Linschoten


Het Montfoortse college moest de plannen voor nieuwe sociale woningbouw in Linschoten terugnemen.

Dit bericht is gepubliceerd op: 16-01-2018

Gisteren vergaderde het forum ruimte over het raadsvoorstel Voorvliet Noord fase 2. In dat raadsvoorstel stelde wethouder Lejeune (Progressief Akkoord) voor om 30 sociale huurappartementen te realiseren op Voorvliet Noord in Linschoten. De VVD is tegen deze plannen en wil in conform het oorspronkelijke plan twee-onder-een-kapwoningen in het plangebied realiseren. 

Onbetrouwbare overheid

In het oorspronkelijke bestemmingsplan werd voor het betreffende perceel uitgegaan van twee-onder-een-kapwoningen, op basis van een woningbehoefte-onderzoek uit 2015. Forumlid Leo Lotze toonde zich kritisch over het nieuwe voorstel, dat onverwacht uit de hoge hoed van het college was gekomen. De VVD is ontevreden over het gevolgde proces; in plaats van het gebruikelijke zorgvuldige inspraakprocedure, met inloopavonden, presentaties aan omwonenden en een zorgvuldige informatievoorziening, overviel het college inwoners van Linschoten met dit plan voor grootschalige sociale woningbouw. Dat is onzorgvuldig. De overheid hoort betrouwbaar te zijn en het college toont zich hier juist onbetrouwbaar door ineens de plannen te wijzigen. Voor de VVD onbegrijpelijk. 

Financieel tekort

Het voorstel van het college zou ook nog eens een kostenpost opleveren van 6,5 ton vanwege een verlies op de grondexploitatie. Voor de VVD is dat onacceptabel, te meer omdat dit college al een groot tekort op de begroting heeft! 

Oorspronkelijk plan

Het college haalde gelukkig bakzeil tijdens de forumvergadering: een meerderheid van de partijen bleek voorstander van het oorspronkelijke plan om te komen tot twee-onder-een-kapwoningen. De wethouder moest het plan voor grootschalige sociale woningbouw terugnemen.

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief