Hoofdlijnenakkoord aangenomen, wethouders benoemd


Op 31 mei nam de gemeenteraad het hoofdlijnenakkoord aan en werden de nieuwe wethouders benoemd.

Dit bericht is gepubliceerd op: 02-06-2018

Op donderdag 31 mei nam de gemeenteraad het hoofdlijnenakkoord van VVD, Progressief Akkoord en Inwonersbelangen aan. Fractievoorzitter Frank van Rooijen gaf een toelichting op de totstandkoming van het akkoord en beantwoordde tevens vragen vanuit de verschillende raadsfracties. Na de beraadslaging stemden de drie coalitiepartijen voor, evenals D66. 

Wethouders

Tijdens dezelfde vergadering werden de drie nieuwe wethouders benoemd, elk met 12 van de 15 stemmen voor. We zijn bijzonder trots en verheugd met Ivo ten Hagen als wethouder namens de Montfoortse VVD. Tot zijn portefeuille behoort ruimtelijke ordening, beleid en beheer openbare ruimte, ICT en informatievoorziening, economische zaken, vergunningverlening, natuur en landschapsbeheer en verkeer en mobiliteit. 

Wethouders Montfoort benoemd

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief