Inzamelfrequentie restafval naar 1 x per twee weken!


Vanaf januari 2019 haalt de gemeente het restafval weer eens per 2 weken ophalen.

Dit bericht is gepubliceerd op: 25-10-2018

Per 1 januari 2019 laat de gemeente Monfoort het restafval weer eens per twee weken ophalen. Een belangrijke verkiezingsbelofte van de VVD wordt daarmee ingelost.

De gemeente heeft de aflopende overeenkomst met de huidige inzamelaars van het huishoudelijk afval opnieuw aanbesteed. Daarbij is rekening gehouden met de (huidige) duurzaamheidsdoelstelling om in 2020 75% afvalscheiding te realiseren en met het hoofdlijnenakkoord 2018- 2021. Hierin is opgenomen om zo snel als mogelijk de inzamelfrequentie restafval te verdubbelen. Fractievoorzitter Frank van Rooijen: 'De VVD heeft sterk op dit punt aangedrongen. Veel inwoners ervaren de huidige maandelijkse ophaalfrequentie van het restafval als onvoldoende'.

Nieuwe inzamelaar

De aanbesteding is inmiddels doorlopen en het resultaat is dat per 1 januari 2019 Cyclus NV de afvalinzameling in de gemeente Montfoort uitvoert. Voor pmd- en gft-afval blijft de ophaalfrequentie gelijk. Ondanks de verdubbeling van de inzamelfrequentie voor restafval blijven de kosten binnen het bestaande budget. De nieuwe inzamelaar zal nog richting inwoners communiceren over mogelijke wijzigingen in de inzameldagen per 1 januari 2019.

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief