Begroting 2019 en motie over glasvezel aangenomen


De raad nam de begroting 2019 en oa een VVD motie over de aanleg van glasvezel unaniem aan.

Dit bericht is gepubliceerd op: 08-11-2018

Op maandag 5 november vergaderde de raad van Montfoort over de begroting voor 2019. Tijdens de algemene beschouwingen stond fractievoorzitter Frank van Rooijen stil bij de lastige situatie waar de gemeente in verkeert. De beleidsarme begroting werd met algemene stemmen aangenomen. Dat gold ook voor een motie van VVD en Progressief Akkoord over de aanleg van glasvezel.

Motie over glasvezel

Frank van Rooijen gaf aan dat hij zich zorgen maakt over de vertraging van de aanleg van glasvezel in het buitengebied. De gemeente heeft medio 2017 een samenwerkingsovereenkomst met E-Fiber afgesloten met als doel te komen tot de aanleg van glasvezel in zowel het buitengebied als in de kernen Montfoort en Linschoten. Inmiddels heeft E-Fiber 2 draagvlakmetingen uitgevoerd om te kijken of er voldoende animo is om over te kunnen gaan tot aanleg. Maar E-Fiber heeft nog altijd geen definitief uitsluitsel gegeven.

In omliggende gemeenten zoals Woerden en Bodegraven-Reeuwijk zijn andere glasvezel-partijen actief, die uitsluitend focussen op aanleg in het buitengebied. Deze partijen melden zich nu niet in Montfoort. Inwoners van het buitengebied hebben zich namelijk reeds voor aanleg door E-Fiber ingeschreven en zullen - zolang er geen duidelijkheid komt - zich niet inschrijven bij een andere partij omdat ze al een contract hebben afgesloten. De VVD hoopt natuurlijk dat E-Fiber overgaat tot aanleg. Maar mocht dat niet gebeuren, dan willen we dat inwoners daar snel duidelijkheid over krijgen. In een motie verzocht de VVD samen met Progressief Akkoord het college aan E-Fiber op te dragen voor het einde van 2018 duidelijkheid te verschaffen over het al dan doorgaan van het glasvezelproject. De motie werd met algemene stemmen aangenomen.

Algemene beschouwingen

Een korte samenvatting van het betoog van Frank van Rooijen tijdens de algemene beschouwingen:

‘In het korte politieke jaar 2018 zijn al enkele belangrijke en zaken opgepakt, door het nieuwe college dat natuurlijk pas sinds 1 juni aan het werk is. Er zijn zaken geregeld die door vorige colleges waren blijven liggen en waar inwoners soms al lang op hebben moeten wachten. De fietsstraat op de Doeldijk, maar ook de nieuwe winkeltijdenverordening en de verhoging van de ophaalfrequentie van het restafval zijn voorbeelden van de doortastendheid van dit college. Onze verwachtingen voor 2019 zijn dan ook hooggespannen. Er ligt een ambitieus hoofdlijnenakkoord en we kunnen niet wachten om de verdere uitvoering daarvan te zien.

Tegelijk staat Montfoort voor een zeer grote opgave. Omdat IJsselstein wilde stoppen met UW samenwerking moet de gemeente een nieuwe eigen organisatie inrichten. Daar gaat natuurlijk veel tijd in zitten. En ondertussen is de ambtelijke ondersteuning natuurlijk niet optimaal. We willen de ambtenaren die hard aan deze begroting hebben gewerkt dan ook van harte bedanken voor hun grote inspanningen in deze moeilijke periode.

Deze ontvlechting betekent ook dat onze financiële situatie voor 2019 als gemeente onzeker is. Wij begrijpen dat er daarom een beleidsarme begroting ligt en we vinden dat ook verstandig. We zijn als VVD erg blij met de begroting in 1 oogopslag, die voor inwoners eindelijk op een begrijpelijke manier is gepresenteerd.

Als coalitiepartij willen wij graag de hand reiken aan de oppositie, want er is buiten de hoofdlijnen natuurlijk veel ruimte voor samenwerking tussen de verschillende fracties. We moeten proberen om elkaar als fracties met respect te benaderen. Verschillen van inzicht mogen daarbij niet leiden tot persoonlijke aanvallen. Wij hebben er vertrouwen in dat we als een positief-kritische raad kunnen bijdragen aan een sterkere gemeente Montfoort.’

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief