Begroting 2020: VVD vraagt aandacht voor de binnenstad


De raad vergaderde over de begroting 2020. De VVD vroeg aandacht voor de binnenstad van Montfoort

Dit bericht is gepubliceerd op: 06-11-2019

Op maandag 4 november hield de raad de algemene beschouwingen over de begroting voor 2020. Het college leverde een nette en meerjarig sluitende begroting in. Deze werd aangenomen met steun van 6 van de 8 fracties. De VVD-fractie gaf aan zich op langere termijn zorgen te maken over de lokale lastendruk en vroeg aandacht voor de binnenstad van Montfoort, waar in 2020 de eerste veranderingen zichtbaar moeten gaan worden. 

Binnenstad

De historische binnenstad van Montfoort is nodig aan verbetering toe. De binnenstad heeft veel mogelijkheden, maar die blijven grotendeels onbenut. De VVD wil dat winkelend publiek veilig over straat kan, dat je in de buurt van de winkels je auto kwijt kan, dat er voldoende ruimte is voor terrassen en dat bij de inrichting rekening wordt gehouden met minder validen. We vinden ook dat het Pastoor Spaanplein een goede locatie is voor woningbouw, dat het afgelopen moet zijn met doorgaand verkeer door de binnenstad en dat er een parkeerplaats wordt gerealiseerd aan de Julianalaan. Van het college kregen we de toezegging dat het participatietraject over de binnenstad met inwoners snel gaat starten.

Subsidiebeleid

De begroting voor 2020 is de eerste begroting in nieuw format. De begroting ziet er een stuk overzichtelijker uit dan voorheen. Ook de begroting in één oogopslag - die verscheen in de IJsselbode - is wat ons betreft echt een blijvertje. Inmiddels hebben alle financiële producten een make-over gehad, behalve het subsidieoverzicht, dat helaas niet erg overzichtelijk is. We kregen ook de toezegging dat het college gaat kijken hoe de subsidiestromen in de gemeente beter inzichtelijk kunnen worden gemaakt.

Spreektekst Mathieu Andriessen

"Voorzitter, voor ons ligt niet alleen een nieuwe begroting voor 2020, maar ook de eerste begroting in nieuw format. Het ziet er allemaal een stuk overzichtelijker uit dan voorheen. Ook de begroting in één oogopslag is wat ons betreft echt een blijvertje. Inmiddels hebben alle financiële producten een make-over gehad, behalve het subsidieoverzicht. Het zou een mooi sluitstuk zijn als het college de komende tijd ook dat stuk nog eens goed tegen het licht zou houden.

Voorzitter, We spreken vandaag over de begroting voor 2020 en in zo’n begroting staan natuurlijk vooral heel veel plannen voor het komende jaar. Er zijn ambitieuze plannen rond woningbouw, we verwachten de uitvoeringsagenda binnenstad en binnenkort keert de bibliotheek terug in Montfoort en Linschoten. Er staat een hoop te gebeuren.

De plannen staan tegenwoordig netjes in een Lange Termijn Agenda. En als je die agenda er bij pakt dan zie je ook dat er de afgelopen tijd al veel werk door dit college is verzet. De slogan van ons verkiezingsprogramma luidde “orde op zaken” en ruim 1,5 jaar na de verkiezingen constateren wij tevreden dat het college inderdaad orde op zaken aan het stellen is. Soms gaat het om het wegwerken van achterstallig onderhoud - vooral met beleidsstukken - en soms gaat het ook gewoon om handhaven in plaats van gedogen.

Daarnaast zijn we onze plek in de regio aan het terugveroveren, nadat we daar als gemeente heel lang onzichtbaar of zelfs afwezig waren. Voorbeelden zijn de REP, de RES en de regionale omgevingsagenda. Er wordt inmiddels door de regio met onze belangen en standpunten rekening gehouden en dat was in het verleden wel eens anders. 

We zijn als gemeente kortom echt de fundamenten aan het leggen om weer een bestuurbare gemeente te worden.

Wij willen in dat kader even stilstaan bij de ODRU, waar we als raad de afgelopen jaren vrij machteloos naar stonden te kijken. De kosten en de uren bleven maar stijgen, voornamelijk voor de uitvoer van de bouwtaken. En de kwaliteit werd er niet beter op. Dit college heeft de afgelopen maanden een paar goede stappen gezet om het tij bij de ODRU te keren. In de raad is daar nog niet veel bij stilgestaan, maar het college verdient daar echt een compliment. We ontvingen het onderzoeksrapport van Kokx De Voogd - dat mede door ons college is ingezet - en dat laat duidelijk zien dat er bij de ODRU veel verbetering mogelijk is. Het geeft vertrouwen dat de aanbevelingen in dit rapport komende tijd worden opgevolgd door de ODRU. We gaan er van uit dat de volgende stap op dit vlak is dat het college de handhaving en het toezicht in het ruimtelijk domein gaat verbeteren.

Voorzitter, voor ons ligt niet alleen een nieuwe begroting voor 2020, maar ook de eerste begroting in nieuw format. Het ziet er allemaal een stuk overzichtelijker uit dan voorheen. Ook de begroting in één oogopslag is wat ons betreft echt een blijvertje. Inmiddels hebben alle financiële producten een make-over gehad, behalve het subsidieoverzicht. Het zou een mooi sluitstuk zijn als het college de komende tijd ook dat stuk nog eens goed tegen het licht zou houden.   

Je kan aan onze financiële producten ook echt zien dat we weer een eigen ambtelijke organisatie hebben. Want let wel: het college was afgelopen jaar bezig met een ambitieuze agenda terwijl de organisatie na de ontvlechting nog in opbouw was. In een commerciële omgeving zeg je dan dat de verkoop tijdens de verbouwing doorging. Dat is altijd moeilijk en wij vinden dat het college en het ambtelijk apparaat daar goed in zijn geslaagd.

Het is de tweede begroting van dit college en langzaamaan wordt steeds duidelijker waar onze gemeente staat. In het forum is daar ook al bij stil gestaan. Het goede nieuws is natuurlijk dat deze begroting meerjarig sluitend is. Maar onze financiële positie als geheel baart de VVD-fractie wel zorgen. 

Het college toont zich tevreden met het weerstandsvermogen en dat is inderdaad robuust. Maar onze zorgen zitten vooral bij de onbenutte belastingcapaciteit. Die is erg klein - of anders gezegd - onze belastingen zijn nogal hoog. Ze zijn zelfs hoger dan gemiddeld in andere kleine gemeenten. Dat roept de vraag op hoe lang deze gemeente nog zelfstandig door het leven kan. Die zorgen lezen wij ook in de aanbiedingsbrief van het college. Uiteindelijk gaat het natuurlijk ook om de vraag tegen welke kosten je een goed voorzieningenniveau kan leveren. Nogmaals: voor de langere termijn baart ons dat zorgen.

Maar voor de kortere termijn hebben we de fundamenten weer op orde. En fundamenten heb je nodig als je wil bouwen aan de toekomst. As we speak wordt onze gemeente voorzien van glasvezel en we verwachten in 2020 meer tastbare resultaten. De bibliotheek werd al even genoemd, maar ook de uitvoeringsagenda binnenstad komt er aan. Bij die laatste wil ik wat langer stilstaan. 

De historische binnenstad van Montfoort is nodig aan verbetering toe. De binnenstad heeft veel mogelijkheden, maar die blijven grotendeels onbenut. We liggen aan de Hollandse IJssel maar doen er vrijwel niks mee. De inrichting van de openbare ruimte is om te huilen, er is een parkeerprobleem en er is veel leegstand. Het concept Montfoort Trouwstad komt naar onze smaak ook onvoldoende uit de verf en de Hoogstraat lijkt bij tijd en wijlen wel een soort stratencircuit. Dat moet allemaal beter en wij denken dat dat ook kan.

Een bruisende binnenstad is een gezamenlijke uitdaging van winkeliers en andere ondernemers en van inwoners en gemeente. Als gemeente kunnen we natuurlijk geen winkels openen en geen braderie organiseren, maar we kunnen er wel voor zorgen dat winkelend publiek veilig over straat kan, dat je in de buurt van de winkels je auto kwijt kan, dat er voldoende ruimte is voor terrassen en dat bij de inrichting rekening wordt gehouden met minder validen. De randvoorwaarden op orde dus. Het is daarom goed om te zien dat het college de handschoen oppakt en een uitvoeringsagenda voor de binnenstad opstelt, samen met inwoners.

Alvast een schot voor de boeg namens de VVD: wij snappen dat lege winkelpanden soms een andere bestemming kunnen krijgen en wij zouden er een voorstander van zijn als we het winkelgebied op termijn wat meer concentreren. Dan krijg je trouwens ook meer ruimte voor wonen. En over wonen gesproken: het Pastoor Spaanplein is in onze ogen ook een goede locatie voor woningbouw. En als je het hebt over verkeer, dan vinden wij dat het afgelopen moet zijn met doorgaand verkeer door de binnenstad. Je moet er in en uit kunnen, maar niet doorheen. Aan de Julianalaan zien wij kansen voor extra parkeergelegenheid. Kortom: mogelijkheden genoeg om onze binnenstad weer toekomstvast te maken. We hebben hoge verwachtingen van de uitvoeringsagenda en we nemen aan dat het participatietraject snel gaat starten.

Voorzitter, ten slotte: de manier waarop door ons college wordt gecommuniceerd is niet altijd van deze tijd. De raad is nu bezig met de aanschaf van een nieuw Raadsinformatiesysteem en het zou goed zijn als het college ook een tandje zou bijschakelen. We spreken graag de verwachting uit dat het college komend jaar inwoners meer actief gaat benaderen via de media die inwoners ook echt gebruiken. De VVD-fractie vindt de website van de gemeente aan vervanging toe en we zouden graag zien dat we inwoners veel actiever via social media benaderen. We kijken in dat kader reikhalzend uit naar de communicatievisie.”

De begroting werd aangenomen met steun van alle fracties, uitgezonderd die van Lokaal Montfoort en Christenunie.

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief