Bloemen en Bloesemhof: raad 9 december 2019


Bloemen voor komende en vertrekkende politici en een aangenomen motie over de Bloesem- en Vlinderhof

Dit bericht is gepubliceerd op: 11-12-2019

Op maandag 9 december vergaderde de raad voor de laatste keer in 2019. Het was ook de laatste vergadering voor Jessica de Wit. Zij nam om persoonlijke redenen afscheid als raadslid. Zij maakt plaats voor Kees Breedveld, reeds jarenlang actief in de politiek van Montfoort en eerder Willeskop. Annelot Elsendoorn-Sieben werd geinstalleerd als forumlid. Inhoudelijk ging de vergadering onder meer over de sluiting van 2 locaties voor ouderenzorg door De Rijnhoven, de Bloesemhof en de Vlinderhof.

De raad behandelde verder onder meer de Belastingverordening 2020 en het Integraal Veiligheidsplan. Na het vertrek van Jocko Rensen als wethouder werd ook het college weer gecompleteerd: namens Progressief-Akkoord werd Yolan Koster-Dreese geinstalleerd als wethouder. 

Afscheid Jessica de Wit

Fractievoorzitter Mathieu Andriessen sprak Jessica de Wit namens de fractie toe:

"Voorzitter, als VVD-fractie vinden we het uitermate jammer dat we vandaag afscheid nemen van Jessica de Wit als lid van deze raad. We raken als fractie en als raad met Jessica een bevlogen en sterk raadslid kwijt. Iemand die scherp is in het debat, en ook altijd oog heeft voor de prestaties van de ambtelijke organisatie. Zowel voor als achter de schermen. Een strenge maar altijd faire voorzitter van het forum samenleving. En gelukkig ook iemand die is voorzien van een gezonde dosis humor.

Jessica, ongeveer 2,5 jaar geleden belde ik jou als bestuurslid van de VVD Lopikerwaard omdat ik een poging ging wagen om je op onze lijst te krijgen. We spraken af bij het Oude Stadhuis en het was volgens mij diezelfde avond al beklonken. Ik was nog niet thuis of er kwamen al appjes binnen in typische Jessica stijl, want jij hebt voor 1 vraag of opmerking ongeveer 15 appjes nodig. Anderen in de zaal zullen dat vast wel herkennen.

Ik moest aan die stijl even aan wennen, maar je opmerkingen sneden eigenlijk altijd wel hout. En door jouw scherpe analyses en goede politieke instinct heb je de afgelopen tijd een belangrijke bijdrage geleverd aan de koers van de VVD in Montfoort en Linschoten. En daarmee - gelukkig - ook aan die van onze gemeente. Ook in de coalitievergaderingen zullen we jouw analytisch vermogen missen.

We moesten na de verkiezingen - waar de VVD zoals bekend de grootste partij werd - meteen aan de bak. En dat was best intensief, maar jij was daar op voorbereid en ook voor toegerust. Je wilde er zelfs meer tijd in stoppen dan per se noodzakelijk was en ik heb altijd bewondering gehad voor hoe je vanaf dag 1 vol enthousiasme aangaf dat je wel een forum wilde voorzitten. Je wilde dat niet op de automatische piloot te doen, maar ging actief bij de griffie vragen om een voorzitterscursus. Dat tekent jouw houding als raadslid: het moet professioneler én met volle overtuiging.

Daarom is het des te jammer dat jouw privé-omstandigheden het je onmogelijk maken om de effort in het raadswerk te steken die nodig is. Daarbij komt ook de onzekerheid of je al dan niet in de gemeente kan blijven wonen. Zoals je schreef in je afscheidsbrief kan je de functie daardoor niet langer invullen op de manier die bij jouw stijl en ambitie past. Het siert je dat je dit werk niet op halve kracht wil doen, hoe zeer wij dat ook betreuren.”

Jessica, heel veel dank voor je grote inzet en de raad, de coalitie en in onze fractie. We verliezen met jou een meer dan uitstekend raadslid, maar we prijzen ons gelukkig dat je de fractievergaderingen blijft bijwonen en ook voor de VVD in Montfoort en Linschoten actief zal blijven.

Voorzitter, tenslotte. Ik eindig met een positieve noot. We zijn blij dat we Kees Breedveld bereid hebben gevonden de functie van raadslid te aanvaarden en dat Annelot Elsendoorn-Sieben voor de VVD als forumlid aan de slag wil. Zij worden zodadelijk benoemd en dat verzacht de pijn een beetje."

Bloesemhof en Vlinderhof

Inhoudelijk ging de vergadering onder meer over de sluiting van 2 locaties voor ouderenzorg door De Rijnhoven, de Bloesemhof en de Vlinderhof. Deze locaties worden door de Rijnhoven gesloten, waarmee de gemeente voor een voldongen feit is gesteld. Na enige discussie werd een raadsbrede motie ingediend om te onderzoeken wat er op korte en langere termijn oa qua locaties in Montfoort wenselijk en haalbaar is voor intramurale en andere vormen van ouderenzorg. De VVD ondersteunde deze motie graag, omdat we voorstander zijn van een goede ouderenzorg in onze gemeente.

De oppositie stelde voor om een ‘crisisteam’ te vormen om de bewoners van Bloesemhof alsnog te kunnen laten blijven, ondanks dat dit op alle fronten onmogelijk is. De coalitie en D66 steunden dit niet, omdat dit onjuiste verwachtingen zou wekken en we ook - in de woorden van raadslid Frank van Rooijen - al een crisisteam hebben: het college.

Belastingverordeningen 2020

De VVD-fractie staat voor een solide en behoudend financieel beleid. Dat betekent dat we financiële risico’s willen vermijden en dat we met beide benen op de grond kritisch kijken naar de uitgaven. In dat kader hebben we de afgelopen tijd hgevraagd om een herziening van het subsidiebeleid en wordt nu ook de ODRU en de kosten daarvan tegen het licht gehouden. 

Maar een solide financieel beleid betekent ook dat je heffingen en je leges als gemeente zoveel mogelijk de kosten moeten dekken. Daar is de VVD wel bezorgd over, want ze stijgen de laatste tijd nogal. Dat komt soms door slecht financieel beleid uit het verleden dat nu wordt rechtgezet en soms ook door autonome ontwikkelingen als de landelijk stijgende kosten voor afvalverwerking. Soms komt ook gewoon omdat we een kleine gemeente zijn. Uit een vergelijking van de belastingen in de ons omringende gemeenten - waar de VVD vorig jaar om vroeg en die nu bij de stukken zat - blijkt dat met name Woerden op een aantal vlakken een stuk goedkoper is. Hoe kleiner de gemeentelijke organisatie, hoe hoger de kosten lijkt wel te gelden. De VVD heeft ingestemd met het raadsvoorstel, dat ook werd aangenomen. Fractievoorzitter Mathieu Andriessen gaf aan dat op termijn de vraag wel voorbij gaat komen of we als kleine gemeente wel het gewenste voorzieningenniveau kunnen leveren tegen een acceptabel kostenniveau.

Integraal Veiligheidsplan

Het Integraal Veiligheidplan is de basis van de aanpak van de gemeente om de veiligheid in Montfoort op het gewenste niveau te houden. De VVD-fractie is overwegend positief over dit plan, hoewel veel zal aankomen op de daadwerkelijke invulling. Daar gaat natuurlijk best een hoop goed: er is relatief weinig criminaliteit, en het goede nieuws is dat we sinds kort weer een eigen BOA hebben. 

Maar er zijn ook dingen waar de VVD minder vrolijk van wordt. Bijvoorbeeld als het gaat om de aanpak van handel in drugs in onze gemeente. Dat is in toenemende mate een issue is en daar moeten we harder tegen gaan optreden. En met alleen een BOA red je dat niet. 

In dat kader vinden wij het ook onbegrijpelijk dat de gemeente het cameratoezicht heeft laten versloffen, met alle gevolgen van dien: er wordt drugs gedeald op de Plaats, er worden bushokjes vernield. Gewoon, direct in het zicht van de vaste camera’s. Maar kennelijk is dat voor de burgemeester onvoldoende ernstig om de camera’s ook echt aan te zetten. VVD-fractievoorzitter voelde de burgemeester daarover aan de tand. In het forum heeft de burgemeester aangegeven dat we in 2020 gaan werken met flexibel cameratoezicht. De VVD-fractie vraagt zich af of de burgemeester de mobiele camera’s wel gaat aanzetten en zo ja, wanneer? Zij zegde toe met voorbeelden te komen van situaties waarin het is toegestaan om de camera's in en aan te zetten. De VVD wacht deze voorbeelden nu af.

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief