Politiek Montfoort maakt balans op halverwege raadsperiode


Montfoort staat weer op de kaart, komende periode oa nieuwbouw voor scholen, zorg en woningen

Dit bericht is gepubliceerd op: 23-03-2020

Twee jaar na de gemeenteraadsverkiezingen is de gemeente Montfoort halverwege haar raadsperiode. De Montfoortse coalitiepartijen VVD Montfoort Linschoten, Progressief Akkoord en Inwonersbelangen Montfoort-Linschoten hebben daarom een midterm review opgesteld waarin ze inwoners op de hoogte brengen van hetgeen bereikt is in de eerste helft van deze raadsperiode en waarin ze tevens vooruitblikken op ambities voor ‘de tweede helft’. Conclusie: er is veel werk verzet en Montfoort is op de goede weg. Ondanks de slechte financiële situatie verwachten de partijen Montfoort verder op de kaart te kunnen zetten, onder meer met de realisatie van nieuwbouw voor scholen, zorg en woningen.

Ontvlechting en opbouw nieuwe organisatie

Om te beginnen belichten de coalitiepartijen een aantal zaken die zij hebben kunnen realiseren. Montfoort heeft op voortvarende wijze de ontvlechting met IJsselstein aangepakt. Als gevolg daarvan hebben we sinds een jaar weer een eigen deskundige en servicegerichte ambtelijke organisatie in huis en is de gemeente met het integraal duurzaam financieel kader weer ‘in control’. Meer controle heeft ook de raad zich verworven met een Lange termijn Agenda, een instrument waarmee de raad beter in staat is kaders te stellen en het college scherp te houden.

Samenwerking in de regio

Waar kan, zoekt Montfoort de samenwerking op met de ons omringende gemeenten. Waren we in het verleden in de regio Utrecht min of meer onzichtbaar, dit college heeft ervoor gezorgd dat Montfoort in verschillende gremia weer aan tafel zit. Of het nu de Regionale Omgevingsagenda Lopikerwaard betreft of de overleggen bij het Ruimtelijk Economisch Programma en de Regionale Energie Strategie, Montfoort is weer aangehaakt en praat mee.

Zondagsopenstelling, restafval, bibliotheek

In de tussentijdse balans voeren de partijen eveneens een aantal zichtbare resultaten op. Een kleine greep: de winkels in Montfoort mogen op zondag open, restafval wordt elke twee weken opgehaald, de wegbezuinigde bibliotheek komt dit jaar weer terug, in het sociaal domein komt de inwoner centraal te staan en niet het systeem, Stichting Libel maakt tijdelijk gebruik van de Vaart, er zijn drie nieuwe voetbalvelden van kunstgras gelegd, glasvezelkabels zijn uitgerold, de realisatie van een fietsstraat op de Doeldijk, een gloednieuw onderkomen voor de WestStichtse Ruiters, etc. Daarnaast heeft het college een evenwichtige woonvisie opgesteld, nadat er eerst een uitgebreid participatieproces heeft plaatsgevonden met inwoners.

Vooruitblik: nieuwbouw woningen en zorg, herinrichting binnenstad

Voor de komende periode moet de gemeente duidelijke afwegingen maken in wat wel/niet haalbaar is, gezien de beperkte financiële middelen die Montfoort ter beschikking krijgt. Het rijk vraagt immers meer van de gemeente aan de uitvoering van taken dan dat zij aan benodigde middelen aan de gemeente geeft. Desondanks hopen de partijen nog flinke stappen te kunnen zetten met o.a. de nieuwbouw van het ‘Van Dam scholencomplex’, de herinrichting van de binnenstad, een oplossing voor de intramurale ouderenzorg etc. Verder richten we onze aandacht op een aantal beleidszaken (o.a. het armoedebeleid, beleid rondom gemeentelijk vastgoed) en werken wij de duurzaamheidsvisie zo concreet mogelijk uit met nieuwe voorstellen.

De midterm review wordt gepubliceerd op de websites van de drie coalitiepartijen. Download de midterm review hier.

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief