VVD wil ruimte voor grotere terrassen op de Plaats


De VVD stelt voor om maximale ruimte te bieden voor ondernemers in de 1,5 meter-samenleving

Dit bericht is gepubliceerd op: 08-05-2020

De horeca wordt hard getroffen door de coronacrisis. Gelukkig gloort er voor ondernemers in deze sector enig licht, nu het kabinet heeft aangegeven dat de terrassen mogelijk op 1 juni weer open mogen. Wanneer terrassen weer worden toegestaan zal dit waarschijnlijk onder strikte voorwaarden zijn en met inachtneming van 1,5 meter afstand. Dat vraagt om meer ruimte voor met name terrassen.

Bij ongewijzigde ruimte voor terrassen zal de capaciteit van terrassen minder worden; er kunnen dan minder gasten zitten dan normaal. Om de pijn zoveel mogelijk te kunnen verzachten wil de Montfoortse VVD horecaondernemers in onze gemeente maximaal de ruimte bieden.

Fractievoorzitter Mathieu Andriessen heeft het college daarom gevraagd om een tijdelijke maatregel te nemen die horeca- en andere ondernemers meer ruimte biedt om in te spelen op de anderhalvemetersamenleving. Voor de Plaats stellen we voor dat het parkeerverbod dat nu in het weekend geldt wordt uitgebreid naar doordeweekse dagen, zodat een groot terras op de Plaats mogelijk wordt.

De vragen

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen zo spoedig mogelijk schriftelijk/mondeling te beantwoorden:

  1. Bent u bereid om een maatregel te nemen die horecaondernemers meer ruimte biedt om in te spelen op de anderhalvemetersamenleving, onder meer door op (zijn minst tijdelijk) het parkeerverbod op De Plaats uit te breiden naar doordeweekse dagen, zodat een groot terras op de Plaats mogelijk wordt?
  2. Bent u bereid om ook voor andere ondernemers (tijdelijke) ruimtelijke maatregelen te nemen om de anderhalvemetersamenleving voor hen zoveel mogelijk te faciliteren?
  3. Bent u bereid om deze maatregelen in samenspraak met ondernemers te nemen?
  4. De raad wachtte ook voordat de coronacrisis plaatsvond al enige tijd op een verruimd terrassenbeleid. Dit is opgenomen in het hoofdlijnenakkoord en de bevoegdheid is in de APV gedelegeerd aan het college. Kunt u aangeven wanneer het nieuwe terrassenbeleid wordt gefinaliseerd?

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief