VVD Montfoort wil geen windturbines


Raad Montfoort verdeeld over lokale opwek van duurzame energie, voorstel tegen windmolen verworpen

Dit bericht is gepubliceerd op: 02-02-2021

De lokale opwek van duurzame energie stond op de agenda van de raad van 1 februari. Alleen VVD, Inwonersbelangen en Lokaal Montfoort bleken tegen grote windmolens in onze gemeente te zijn. De andere fracties stemden helaas tegen een voorstel om grote windturbines uit ons landschap te weren. 

VVD wil geen windturbines

De landbouw- en natuurgronden in het Groene Hart zijn in de optiek van de Montfoortse VVD-fractie volledig ongeschikt voor energieopwekking. Het rijk dwingt ons echter in die richting. Als we dan moeten kiezen tussen windmolens en zonnepanelen, dan kiest de VVD voor zon, bij voorkeur op gebouwen. Een amendement om grote windturbines uit ons landschap te weren kreeg echter alleen steun van VVD, Inwonersbelangen en Lokaal Montfoort. Het werd daarmee nipt verworpen. Enkele andere fracties tillen kennelijk minder zwaar aan de dreigende landschapsverwoesting. 

Voor de goede orde: een moderne windturbine is zo’n 240 of 260 meter hoog. Enorme gevaartes die het landschap domineren en waar fracties als CDA, Progressief Akkoord en D66 kennelijk voorstander van zijn. Om inwoners te attenderen op de dreigende landschapsverwoesting heeft de VVD een visuele weergave op schaal gemaakt.

illustratie windturbine

Duurzame energie voor eigen gebruik

De Montfoortse VVD-fractie onderkent het belang van de energietransitie om bij te dragen aan het bestrijden van klimaatverandering. Maar we zijn geen voorstander van het landelijke beleid om versnipperd in elke gemeente lokaal energie te gaan opwekken. Opwek kan beter op grote schaal en geclusterd in een klein aantal gebieden gebeuren, waarbij nucleaire energie in onze optiek noodzakelijk is. 

Duurzame energie kan lokaal op twee manieren worden opgewekt: met zonne-energie en met windenergie. Het rijk verwacht dat gemeenten ten minste genoeg duurzame energie gaan opwekken voor eigen gebruik van inwoners en lokale bedrijven. Daarmee dreigt onherstelbare verwoesting van ons waardevolle landschap. 

Helaas hebben we als gemeente niet de mogelijkheid het landelijke beleid te wijzigen. Met de andere gemeenten in de Lopikerwaard hebben we daarom afgesproken dat we uitsluitend de minimale opgave willen invullen van opwek voor eigen behoefte. Dat voorstel lag in de raad voor. Het werd aangenomen met steun van alle fracties behalve Lokaal Montfoort en SGP. De raad heeft dat standpunt eerder ingenomen, bij de vaststelling van de regionale Omgevingsagenda Lopikerwaard en door de ontwerp Regionale EnergieStrategie (RES) te verwerpen. De ontwerp-RES ging wel verder ging dan eigen opwek. We willen dus niet de energietuin van de provincie worden of bijvoorbeeld energie gaan leveren voor de stad Utrecht. 

Focus op zonnepanelen

Slechts een klein deel van de gebouwen in onze gemeente wordt gebruikt voor opwek van zonne-energie. Die moeten wat ons betreft eerst worden benut voordat we energie gaan opwekken met zonnevelden in weilanden of (onverhoopt) met windturbines. VVD-raadslid Frank van Rooijen diende daarom met Lokaal Montfoort een motie in om het college op te dragen eerst optimaal gebruik te maken van zonnepanelen op gebouwen alvorens de stap te zetten naar vormen van opwek die het landschap aantasten. Met een andere motie vroegen VVD, Inwonersbelangen, Christenunie en Progressief Akkoord het college om vol in te zetten om zonne-energie op te wekken op bestaande gebouwen. Ook deze VVD-motie werd aangenomen, nu met unanieme steun. 

De VVD fractie wijst ondertussen uiteraard haar collega’s in Den Haag op de onuitvoerbaarheid van de landelijke regels. En zodra landelijk beleid het  toelaat om minder energie op te wekken dan voor eigen gebruik, kiezen wij voor die optie. Raadslid Frank van Rooijen diende een amendement in omdat te regelen en zodoende hopelijk toch ons landschap te kunnen sparen. Dit VVD-amendement werd aangenomen met steun van alle fracties behalve D66 en Christenunie. We hebben in dit kader onze hoop gevestigd om de verkiezingen voor de Tweede Kamer, waar bijvoorbeeld de VVD in haar verkiezingsprogramma heeft opgeschreven dat kernenergie noodzakelijk is om te voorkomen dat we ons landschap moeten opofferen aan windparken en zonneweiden. 

Meer ruimte voor horeca en terrassen

Horeca en terrassen zijn belangrijk voor de levendigheid in stad en dorp en dragen bij aan recreatie, toerisme en de lokale economie. De regels voor horeca-ondernemers en voor terrassen zijn in Montfoort echter onduidelijk, of beter gezegd: ze zijn er niet. Drie jaar geleden hebben we daarom als coalitiepartijen in het hoofdlijnenakkoord opgenomen dat Montfoort een duidelijk en ruim terrassenbeleid zou opstellen. Het college heeft inmiddels concept-regels opgesteld, dat het wil vaststellen nadat ondernemers en andere inwoners hierop hebben gereageerd. De raad zou daarmee buitenspel staan. VVD-fractievoorzitter Mathieu Andriessen diende daarom samen met Progressief Akkoord en Inwonersbelangen een motie (vreemd aan de orde van de dag) in om het college een kader mee te geven waaraan het horeca- en terrassenbeleid in elk geval moet voldoen.

In het concept van het college staat een aantal goede dingen, zoals voortzetting en formalisering van de grotere terrassen op de Plaats en introductie van een vergunningsplicht voor terrassen. Ook wordt energiezuinige terrasverwarming toegestaan en komen er eindelijk duidelijke regels voor de inrichting van terrassen. Maar het concept biedt op andere onderdelen onvoldoende ruimte. De VVD-fractie vindt bijvoorbeeld dat winterterrassen moeten worden toegestaan, dat terrassen langer open mogen bij mooi weer en ook dat de openingstijden van de horeca in de nacht moet worden verruimd. Ook willen we kleine terrassen bij winkels toestaan. Die voorstellen hebben we daarom opgenomen in de motie. Deze werd aangenomen met steun van alle fracties behalve SGP en Christenunie. Als de horeca straks weer open mag, liggen er dus eindelijk duidelijk en ruimhartige regels!

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief