Meerjarig sluitende begroting


De begroting van Montfoort is weer meerjarig sluitend. Bij de begrotingsbehandeling blikten we terug

Dit bericht is gepubliceerd op: 27-11-2021

Bij de algemene beschouwingen - de bespreking van de begroting voor het komende jaar - blikte VVD-fractievoorzitter Mathieu Andriessen terug op de afgelopen raadsperiode.

De coalitie van VVD, PAK en IB boekte deze raadsperiode mooie resultaten: winkels mogen open op zondag, het restafval wordt weer elke twee weken opgehaald, er kwamen nieuwe onderkomens voor brandweer en de WSR, nieuwe kunstgrasvelden bij Montfoort SV’19, er is glasvezel aangelegd en er zijn inmiddels grotere terrassen op de Plaats.

Niet alles verliep de afgelopen vier jaar natuurlijk vlekkeloos. Omdat er minder geld kwam uit Den Haag was de gemeentekas geen vetpot. Maar dankzij verstandig financieel beleid is de begroting inmiddels weer meerjarig sluitend. Een goede basis voor de komende periode.

Vooruitblik: nieuwbouw

Er zitten in Montfoort en Linschoten nog een aantal belangrijke verbeteringen in het vat. Zo heeft de gemeente de noodzakelijke stappen gezet om een heleboel woningen te kunnen bouwen, onder meer in Linschoten-Zuid en bij de Bleek. Hard nodig want de woningnood is hoog. De woningen kunnen en moeten de komende tijd worden gebouwd. In Linschoten bijvoorbeeld ook op de plek van zalencentrum de Vaart, met een dorpshuis in de brede Vaart. In Montfoort krijgen de leerlingen van de Graaf Jan, de Hobbitstee en de Howiblo eindelijk het nieuwe schoolgebouw dat ze verdienen, aan de Parklaan.

Spreektekst Mathieu Andriessen

Vandaag behandelen we de laatste begrotingsbehandeling van de raad in de huidige samenstelling. En hoewel het gebruikelijk is om bij de begroting vooral vooruit te kijken wil ik toch kort ook even terugblikken op de afgelopen raadsperiode. Want aan het begin van deze periode lag er een serieuze uitdaging: we hadden geen eigen ambtenarenapparaat, geen goed inzicht in de gemeentefinanciën en er was op meerdere fronten sprake van serieus achterstallig onderhoud.

Het hoofdlijnenakkoord van VVD, Progressief Akkoord en Inwonersbelangen had niet voor niets als titel ‘En nu aanpakken!’. En Aanpakken - voorzitter - is precies wat er in de afgelopen vier jaar is gedaan. Als gemeente moet je zorgen dat je je beleid en je financiën op orde hebt. Dat is de basis van je dienstverlening naar inwoners. Dus wij zijn blij dat we we een wethouder hebben die met het Besluit Begroting en Verantwoording - het BBV - onder zijn kussen slaapt. En we zijn ook blij dat we tegenwoordig degelijke aanbestedingsregels, vastgoedbeleid en zelfs een actuele archiefverordening hebben. Niet alles is altijd sexy, maar het is wel belangrijk om als gemeente de basis op orde te hebben.

We zijn er ook goed in geslaagd om weer een een levendige en vooruitstrevende gemeente te worden. Ik was gisteren - op een zondag - in de Albert Heijn en het was er zoals gebruikelijk behoorlijk druk. Je kan je bijna niet meer voorstellen dat de supermarkt hier op zondag in de vorige raadsperiode niet open mocht.

En er zijn meer tastbare resultaten: de Doeldijk is ingericht als fietsstraat waarop fietsers nu voorrang hebben tot aan Woerden. Er kwamen drie nieuwe kunstgrasvelden en er kwam een mooi nieuw onderkomen voor de WestStichtse Ruiters. De brandweerkazerne in Montfoort werd in een nieuwe jas gestoken. Er werd glasvezel aangelegd en er kwamen grotere terrassen op de Plaats. Enzovoorts, enzovoorts. Ik wil en kan niet uitputtend zijn. Maar het is helder dat er in de afgelopen jaren veel en belangrijk werk is verzet. Deze raad kan trots zijn op de bijdrage die zij daaraan heeft geleverd.

Niet alles verliep de afgelopen vier jaar natuurlijk vlekkeloos. Corona gooide bijvoorbeeld roet in het eten bij het heropenen van de bibliotheek. En de Rijksoverheid ging ons flink korten op de algemene uitkering. We kwamen daardoor onder toezicht van de provincie te staan. Dat wil je natuurlijk liever niet.

Toch weerstonden college en raad de verleiding om te snijden in de voorzieningen. Dat was een wijs besluit: We hebben niks kapot bezuinigd en inmiddels is de begroting weer meerjarig sluitend. De begroting is reëel. Er zitten dus geen lijken meer in de kast. En uit onze reservepositie blijkt dat we in de afgelopen periode degelijk en sober financieel beleid hebben gevoerd. Dat is een groot compliment aan de wethouder. De felicitaties en de taart heeft hij van ons al gehad.

Toch moeten we ons wel afvragen hoe stabiel de situatie van de gemeente precies is. Zowel financieel als qua organisatie. Want de begroting is voor de komende jaren dan wel positief, een vetpot is het natuurlijk niet. We zullen de financiële armslag verder moeten vergroten. En we hebben wel een eigen organisatie, maar de bezetting is minimaal. Té minimaal eigenlijk, om het goede werk te kunnen doen dat inwoners van deze gemeente mogen verwachten. ‘Bestuurskracht’, heet dat in het gemeentejargon. En onze bestuurskracht is nog niet wat ie moet zijn. Voor de VVD is leidend dat onze inwoners een goede dienstverlening krijgen, tegen een acceptabele prijs. Dat staat absoluut onder druk in deze kleine gemeente. De komende periode is dat voor ons een belangrijk thema, want het moet beter.

Voorzitter, daarmee ben ik aangekomen bij de vooruitblik. Er zitten in Montfoort en Linschoten nog een aantal belangrijke verbeteringen in het vat. Zo heeft de gemeente de noodzakelijke stappen gezet om een heleboel woningen te kunnen bouwen, maar de huizen zelf staan er nog niet. Die kunnen en moeten de komende tijd worden gebouwd.

In Linschoten staan wat ons betreft alle seinen op groen om woningen te realiseren op de plek van zalencentrum de Vaart. En een dorpshuis in de brede Vaart. In Montfoort krijgen de leerlingen van de Graaf Jan, de Hobbitstee en de Howiblo eindelijk het nieuwe schoolgebouw dat ze verdienen, aan de Parklaan zeg ik richting enkele fracties. En wat ons betreft gaan we ook snel bouwlocaties regelen voor 24 uurs intramurale ouderenzorg en voor Stichting Obliek.

Ik sluit af met de herinrichting van de binnenstad. Die staat namelijk nog maar aan het begin. De verkeersmaatregelen zijn genomen en - net als alle begin - is dat best wennen. Nog niet alles gaat zoals het de bedoeling is. Nog niet alle verkeersborden zijn geplaatst en wij denken dat er nog maatregelen nodig zijn om leveranciers van winkels en horeca goed hun werk te kunnen laten doen. We verwachten daar snel verbetering van het college. Graag een reactie daarop van de wethouder.

Het doel is en blijft een levendiger en beter bereikbare binnenstad. Het is daarom belangrijk dat we snel de eerste straten gaan herinrichten, te beginnen met de Hofstraat. We kijken uit naar het moment dat je daar met een rollator of een rolstoel veilig over straat kan. En andere straten moeten snel volgen.

Voorzitter ik rond af met een vraag. Bereikbaarheid betekent natuurlijk ook dat je voldoende parkeerruimte hebt. In het Uitvoeringsprogramma Binnenstad staat dat er 90 extra parkeerplaatsen aan de randen van de binnenstad moeten komen. Een deel van die  plekken wordt nu snel aangelegd bij de Heeswijkerpoort. En dat is goed.

Maar het is niet voldoende. Ook aan de westkant van de binnenstad is meer ruimte nodig om de auto te kunnen neerzetten. We begrijpen dat de Postduivenvereniging die aan de Juliananlaan huist inmiddels haar deuren heeft gesloten. De grond is van de gemeente en daar kan je prima parkeerplekken maken. Liefst met een voetgangersbrug over de Haven. Dus: college, er ligt nu een kans om snel deze parkeerplekken aan de Julianalaan te gaan regelen en dit naar voren te halen van fase 2 naar fase 1. We horen graag of de wethouder daartoe bereid is. 

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief