Verklaring fractie VVD Montfoort over stikstofplannen kabinet


VVD Montfoort roept landelijke fractie op om stikstofbeleid te herzien

Dit bericht is gepubliceerd op: 22-06-2022

De fractie van de VVD in de gemeenteraad van Montfoort heeft met verbijstering en afkeuring kennis genomen van de startnotitie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) met daarin plannen om de stikstofuitstoot in Nederland te verlagen. Deze kabinetsplannen leggen buitenproportionele en onhaalbare stikstofdoelen op aan de agrarische sector, met desastreuze gevolgen voor boeren en hun gezinnen en bedrijven. De leefbaarheid en de economie op het platteland loopt gevaar. De Montfoortse VVD-fractie zal daarom op geen enkele wijze haar medewerking verlenen aan deze stikstofplannen en roept de landelijke VVD-fractie op het stikstofbeleid in lijn te brengen met het VVD-verkiezingsprogramma.

Onze innovatieve boeren zijn wereldleider in landbouw met een lage mileubelasting. Ons land heeft de schoonste agrarische sector in de wereld: een mondiaal voorbeeld. We zijn trots op de boer. En we zijn geen ‘stikstofontkenners’: voor bepaalde cultuurlandschappen zoals heide en andere voedselarme plekken is een hoge stikstofdepositie inderdaad problematisch. Natuurdoelen moeten echter wel realistisch zijn en voor instandhouding is vooral beheer nodig zoals begrazing of afplaggen. Het VVD-verkiezingsprogramma 2021-2025 geeft daarvan terecht rekenschap. Het rept over een ‘realistisch en haalbaar natuurbeleid’, ‘herijking van de aangewezen Natura 2000-gebieden’ en een ‘balans tussen de belangen van economie en natuur bij de aanpak van de landelijke stikstofuitstoot’. Iedereen heeft daarbij een verantwoordelijkheid en het 'heeft geen zin om één sector met hardwerkende mensen als probleem weg te zetten’.

Van deze uitgangspunten zien wij helaas niets terug in het landelijke stikstofbeleid. Dat baart ons grote zorgen. En daarin staan we binnen onze partij niet alleen. De dag nadat de stikstofplannen bekend werden, steunde het VVD-congres een motie waarin de Tweede Kamerfractie werd opgeroepen het kabinetsplan aan te passen. De motie werd mede-ondertekend door ruim 800 VVD-leden, waaronder onze fractievoorzitter Mathieu Andriessen.

Inhoudelijk vroegen de VVD-leden hun Kamerfractie beleid te maken waarin wordt uitgegaan van metingen en feiten in plaats van modellen en berekeningen, waarin wordt nagegaan welk natuurbeheer nodig is voor de instandhouding van aangewezen soorten en waarin wordt vastgesteld waar sprake is van feitelijk onhaalbare natuurdoelen. Kortom, beleid dat toekomstperspectief biedt aan boeren en de sociale cohesie op het platteland behoudt. Mét bloeiende en florerende natuur.

Tot op heden heeft de Kamerfractie geen gehoor gegeven aan de uitspraak van de eigen leden. Men komt niet verder dan het beter uitleggen van de draconische plannen van de minister en houdt vast aan de stikstofdoelen. De Kamerfractie weigert om de gang naar Brussel te maken, die als soevereine Nederlandse staat nodig zal zijn. Nu weten wij als lokale politici natuurlijk dat we leven in een land van compromissen. Maar hier moet de VVD pal staan. Voor de agrarische beroepsgroep. Omwille van de boeren en hun gezinnen en bedrijven kunnen en mogen we de oren niet laten hangen naar een coalitiepartner die inkrimping van de veestapel en gedwongen snijden in deze sector als losstaand doel heeft.

We roepen de landelijk fractie op uitvoering te geven aan de motie en te handelen in de lijn van het eigen verkiezingsprogramma.

Fractie VVD Montfoort

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief