Verkiezingsprogramma 2014-2018: bewegen, sport, cultuur en verenigingsleven


De speerpunten van de VVD Montfoort op het gebied van bewegen, sport, cultuur en verenigingsleven

Dit bericht is gepubliceerd op: 12-03-2014

Beweging, sport en spel is gezond en wordt zowel individueel als in verenigingsverband beoefend. Het verenigingsleven in Montfoort is springlevend en helpt bij het leggen van sociale contacten. Montfoort en Linschoten kunnen trots zijn op de vele culturele en sportieve activiteiten die door inwoners worden ondernomen, zoals het carnaval, toneelvoorstellingen en sportevenementen. In het huidige financiële klimaat moeten sport- en andere verenigingen goed samenwerken om te blijven bestaan; de financiële bijdrage van de gemeente is beperkt. De VVD vindt dat organisaties en evenementen niet afhankelijk dienen te zijn van overheidssubsidies.

Verenigingen moeten financieel verantwoord beheerd worden. Onderhoud en beheer van sportvelden en verenigingsterreinen en -gebouwen wordt de verantwoordelijkheid van de verenigingen. Om de effectiviteit te verhogen, moeten verenigingen samenwerken.

  • Aan de gebruikers (zowel verenigingen als individueel) van sportvoorzieningen mag een redelijke bijdrage worden gevraagd. Dit kan in geld, maar ook in de vorm van vrijwillige arbeid.
  • Het Knopenbad is een belangrijke voorziening. Het zwembad moet blijven.
  • De buurtsportcoach wordt ook ingezet voor andere leeftijdscategorieën dan jongeren en richt zich primair op het bevorderen van bewegen. Bewegen is zeker niet alleen gebonden aan een sportvereniging.
  • De gemeente houdt een proef met onderhoud van speeltuinen door een op te richten speeltuinvereniging voor één van de speeltuinen in de gemeente.

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief