Imago gemeente Montfoort aangetast


College en wethouder Jonkers liggen onder vuur. VVD: dit kan niet zonder politieke gevolgen blijven.

Dit bericht is gepubliceerd op: 15-01-2015

Het college en met name wethouder Jonkers ligt onder vuur. Uit een recente uitspraak van de rechter blijkt dat er sprake is van geheime afspraken en misbruik van bevoegdheden. Volgens de VVD kan dat niet zonder politieke gevolgen blijven: het imago van de gemeente Montfoort als betrouwbare overheid is aangetast.

Geloofwaardigheid aangetast

"Een uitspraak van de rechter, die er niet om liegt", begint de fractievoorzitter van de VVD Montfoort haar betoog. Ze stelt verder, dat zo'n uitspraak van de rechter over het optreden van het college toch niet zonder politieke gevolgen kan blijven. Immers de geloofwaardigheid van college en raad als behoorlijk bestuurder is in het geding en het imago van de gemeente als betrouwbare overheid is aangetast.

Maar het college van B&W en met name wethouder Jonkers, zien het allemaal anders en willen een nader onderzoek. Raar, want de rechterlijke uitspraak was duidelijk. We mogen toch aannemen, dat de rechter zich op de feiten heeft gebaseerd. Het college heeft in een eerdere vergadering al aangegeven, niet in hoger beroep te zullen gaan, maar weigert tegelijkertijd het boetekleed aan te trekken. Bizar en naar ons oordeel tevens minachting van de rechter.

Motie van wantrouwen

Een motie van wantrouwen tegen wethouderJonkers haalde het net niet omdat de stemmen staakten (7:7). De wethouder is wel aangeschoten wild, maar houdt de eer niet aan zichzelf. We wachten op de volgende ontwikkeling in deze zaak. Maar ook andere zaken, want er lijken meer kwesties te spelen. 

De integrale spreektekst van Ria Driesse:

"De reden voor deze extra raadsvergadering is een ernstige aangelegenheid. Een uitspraak van de rechter die er niet om liegt. Geheime afspraken maken en misbruik maken van bevoegdheden om het maar even kort weer te geven.

Dat is niet mis en onze fractie was na het lezen van de uitspraak dan ook geschokt. Inmiddels hebben wij ook het proces verbaal van de zitting en het feitenrelaas van het door het college ingehuurde advocatenkantoor tot ons genomen.

De hele gang van zaken om te komen tot de verplaatsing van het agrarisch bedrijf, waar het hier om handelt, is op zijn minst gezegd verbijsterend. Zo ook de opmerking gedaan tijdens de rechtszitting, dat de gemeente hoe dan ook tot legalisatie zal over gaan. Is dit nou minachting van de rechter of van de gemeenteraad ?

Een uitspraak zoals de rechter gedaan heeft over het optreden van het college kan m.i. toch niet zonder politieke gevolgen blijven. In de raad van 15 december jl. schoot wethouder Jonkers gelijk in de verdediging door de schuld bij een vorig college te leggen. Dit komt over als zeer onprofessioneel gedrag.

Buiten dat het handhavingstraject onder zijn wethouderschap plaats heeft gevonden moet de wethouder toch weten dat hij ook verantwoordelijk is voor het beleid van zijn voorgangers. Het heeft er alle schijn van dat dit college geen enkele verantwoordelijkheidsgevoel heeft. Men kan immers ook de eer aan zichzelf houden.

Inmiddels zijn wij 4 weken na de uitspraak van de rechter, inwoners mengen zich in de discussie. De geloofwaardigheid van college en raad als behoorlijk bestuurder is in het geding en het imago van de gemeente als betrouwbare overheid is aangetast.

Een verder onderzoek naar integriteit van het college is dan ook zeer gewenst en noodzakelijk. Onze voorkeur gaat uit naar een onafhankelijk onderzoek waarbij de opdracht voor onderzoek door de raad wordt gegeven en de onderzoeksopdracht door de raad wordt geformuleerd.

De zaak moet tot op de bodem worden uitgezocht is een veel gehoorde uitdrukking. Ook de coalitie partijen hebben zich in zulke termen uitgelaten, de vraag is dan ook komt het college hiermee weg.

Er blijven nog meer vragen open over: hoe nu verder en wat zijn de politieke gevolgen? Kan de wethouder, nog ongeschonden functioneren en hoe geloofwaardig is hij dan nog? En hoe geloofwaardig zijn wij als raad als wij dit zonder gevolgen laten? Dit zijn vragen die wij als raad zelf moeten beantwoorden

Maar hoeveel handhavingszaken en rechtszaken er nog lopen en of de uitspraak in deze zaak gevolgen heeft voor nog lopende beroepszaken, op die vraag willen wij vanavond een antwoord van het college. Als de wethouder dan maar geen antwoord geeft dat morgen weer door het college wordt teruggenomen, want dan kan hij maar beter toch de eer aan zichzelf houden.

Wij hebben het rapport van CMS uitvoerig gelezen en zijn blij met de aanbeveling om niet in hoger beroep te gaan en adviseren het college dit advies ter harte te nemen en geen onnodig gemeenschap geld te verspillen."

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief