Raadsvergadering Montfoort. Een treurige gebeurtenis.


De raad nam een motie van treurnis aan wegens onjuiste informatie over renovatie van stadskantoor

Dit bericht is gepubliceerd op: 18-03-2011

Met een aangenomen motie van treurnis over projecthouder en burgemeester Bert Jansen en met wethouder Jan Vlaar, die een eigen interpretatie van de waarheid heeft, was het maar treurig gesteld in de gemeenteraadsvergadering op 14 maart in Montfoort.

Eindafrekening renovatie stadskantoor

De raad had al in een eerdere forumvergadering veel moeite met de eindafrekening van de renovatie van het stadskantoor. Er was veel meer gerenoveerd en vervangen dan de raad destijds had afgesproken en waarvoor een krediet beschikbaar was gesteld. Toch rapporteerde de verantwoordelijke projecthouder, dat men binnen het budget was gebleven. De meerderheid van de raad geloofde dit niet, want de uitgaven waren immers beduidend hoger. Er was creatief geschoven met onderhoudsbudgetten, zonder de raad om toestemming te vragen. Er bleek zelfs een niet bestaand budget gebruikt te zijn. De burgemeester zag het allemaal anders. De hele renovatie was ruim binnen het budget gebleven. Toen wethouders Rob Jonkers daarna verklaarde, dat de overschrijding door het vorige college was veroorzaakt, schoot dat Ria Driesse (VVD) in het verkeerde keelgat. Dus toch een overschrijding!

Motie van treurnis: onjuiste informatieverstrekking

Uiteindelijk werd een motie van treurnis door Inwonersbelangen ingediend wegens slechte en onjuiste informatieverstrekking. De meerderheid van de raade stemde voor deze motie van treurnis. Dit heeft weliswaar geen directe consequenties voor Bert Jansen, maar treurig is het wel!

Interpellatiedebat betreffende BeauMont

Zoals bekend is in januari het bestuur van de stichting BeauMont na drie succesvolle jaren afgetreden. Naar zeggen van het bestuur omdat het college en enkele ambtenaren zich in toenemende mate zijn gaan bemoeien met en zijn getreden in de bevoegdheden, die door de raad aan de stichting waren gedelegeerd. Hierdoor was een onwerkbare situatie ontstaan waardoor het voor de stichting niet meer mogelijk was om alle taken voor het beheren en exploiteren van alle gemeentelijke accommodaties doelmatig en proffessioneel uit te voeren.

Na een aantal besloten bijeenkomsten met verwarrende informaties, besloot Progressief Akkoord, dat het tijd werd voor een debat in de openbaarheid om opheldering te krijgen over de feiten. Wethouder Jan Vlaar probeerde zich er eerst met algemeenheden vanaf te maken, maar werd toch gedwongen om in te gaan op gestelde vragen. Marieke Lejeune (PAK) was met deze antwoorden zeer ontevreden en stelde vast, dat de antwoorden van hem nog al eens op gespannen voet stonden met de waarheid en de echte feiten. Zij trok de antwoorden van wethouder Jan Vlaar dan ook sterk in twijfel.

De rest van de raad deed er echter het zwijgen toe! Er was kennelijk in de beslotenheid al genoeg over deze kwestie gesproken. Dat was jammer en een gemiste kans. Ook de inwoners van Montfoort hebben recht op openheid van informatie en waarheidsvinding! Best treurig eigenlijk.

 

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief