Revitalisering bedrijventerrein IJsselveld kan van start


VVD wethouder van Beers maakt werk van opknappen bedrijventerrein IJsselveld.

Dit bericht is gepubliceerd op: 02-06-2011

Het plan om het bedrijventerrein IJsselveld op te knappen is na enkele jaren weer opgepakt. Wethouder van Beers (VVD) heeft hiertoe vorig jaar weer het initiatief genomen en in de raadsvergadering van 20 juni jl. werd door de raad een extra krediet beschikbaar gesteld. Naar verwachting zullen de werkzaamheden direct na de zomervakantie gestart kunnen worden.

Revitalisering IJsselveld

Tot 2010 stond de revitalisering (opknapbeurt) op een laag pitje. Het tempo was er uit en de Provinciale subsidie van een miljoen kwam in gevaar. De VVD Montfoort had in haar verkiezingsprogramma 2010-2014 het 'bevorderen van de werkgelegenheid door te zorgen voor voldoende en verzorgde bedrijventerreinen' al opgenomen.

Parkmanagement

Zoals bekend is de VVD voorstander van parkmanagement overeenkomsten. Hierin zijn gemeente en bedrijfsleven gezamenlijk verantwoordelijk voor de voorzieningen en inrichting van de bedrijfsterreinen. Wethouder van Beers heeft dat goed opgepakt en heeft de behoeftes samen met de bedrijven in kaart gebracht en teruggekoppeld.

Krediet voor aangepast projectplan

Het projectplan, dat begin 2008 door de raad was vastgesteld, is nu aangepast met o.a. een rioleringsplan, een calamiteitenroute en beveiligingsinstallatie. Hiervoor heeft de raad een extra krediet beschikbaar gesteld en kan het werk eindelijk aanbesteed en gestart worden. Toch werd er in de raad nog stevig gediscussieerd. Uiteindelijjk werd het voorstel met een krappe meerderheid van 8 voor en 6 tegen (PAK en Inwonersbelangen waren tegen) aangenomen.

Het werk kan beginnen. Montfoort kan straks trots zijn op het bedrijventerrein IJsselveld.

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief