Raad Montfoort besluit tot meer dan 1 miljoen Euro bezuinigingen.


De raad heeft op 29 augustus de kaders afgesproken voor een bezuiniging van 1 miljoen Euro

Dit bericht is gepubliceerd op: 04-09-2011

Met de financiën van de gemeente Montfoort is het slecht gesteld. In de raadsvergadering van 29 augustus heeft de raad de kaders afgesproken voor een bezuiniging van meer dan 1 miljoen Euro vanaf 2012. Een historische afspraak. 

Dreigend provinciaal toezicht 

Om te ontsnappen aan provinciaal toezicht, moet de gemeente Montfoort volgend jaar minimaal € 1.200.000 bezuinigen. Daarom moet er bezuinigd worden, zelfs fors bezuinigd worden. En niet alleen in 2012 maar ook in de jaren erna. Moeilijke beslissingen moeten er genomen worden. Daar is geen ontkomen aan. Dat stelde de raad duidelijk in haar extra vergadering op 29 augustus. Mogelijke bezuinigingen in een groot aantal onderdelen uit de programma's werden besproken. Moties werden ingediend en toegelicht. Uiteindelijk werden de kaders voor meer dan 1 miljoen aan bezuinigingen vastgesteld. 

Kaders voor bezuinigingen

Er komen bezuinigingen op het gebied van de openbare ruimte (groen- en wegenonderhoud), maatschappelijke zorg maar ook op sport en andere voorzieningen. Ook de eigen gemeentelijke organisatie blijft volgens deze kaders niet buiten schot. Ook hier zullen vanaf 2012 aanzienlijke bezuinigingen moeten worden behaald. 

Lagere reinigingsheffing

Toch ook nog een meevaller voor de inwoners. Het huisvuil-ophalen is en blijft een stuk goedkoper dan begroot. Omdat dit met de reinigingrechten kostendekkend moet zijn, zal het grootste deel weer terug moeten naar de burger via een lagere reinigingsheffing. Een van de varianten om het bedrag weer terug te halen door een (extra) ozb verhoging werd door de raad naar de prullenbak verwezen. Immers geld teruggeven aan de betalers van de reinigingsheffing en het weer terughalen bij de huiseigenaren, is op zijn zachtst gezegd niet echt fatsoenlijk. 

Voorkomen OZB verhoging

Nu maar afwachten of de raad de moed heeft om de afgesproken kaders voor de bezuinigingen straks ook definitief in de begroting in te vullen. Dan moet het college aan de slag om het opgedragen doel te bereiken. Maar er zijn ook nog andere bezuinigingsideeën. Een aantal inwoners heeft het initiatief genomen om eigen ideeën op papier te zetten. Variërend van: anders en minder vaak huisvuil ophalen, inkomsten uit precariorechten en parkeren in de binnenstad en nog vele andere voorstellen. Deze zijn nu nog buiten de raadsdiscussie gebleven. Rekening houdend hiermee, zou de begroting zelfs wel een overschot hebben kunnen laten zien en hoeft er niet zo snel naar het wapen van ozb verhoging gegrepen te worden... 

Gelukkig hebben enkele raadsleden daar nog wel oog voor gehad. Ria Driesse (fractievoorzitter VVD) verzocht dringend om al deze ideeën te evalueren en mee te nemen naar de begrotingsraad in november. De ideeën mogen in geen geval in een bureaulade verdwijnen. Zij verwacht een duidelijke terugkoppeling naar de inwoners hierover. We wachten de ontwikkelingen verder met belangstelling af.

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief