Begroting 2012: begrotingsraad


7 november vergadert de raad van Montfoort over de begroting 2012: ruim € 1 miljoen bezuiniging

Dit bericht is gepubliceerd op: 05-11-2011

Maandag 7 november komt de raad van Montfoort bijeen om besluiten te nemen over de begroting 2012. Er moet ruim 1 miljoen Euro bezuinigd worden. Dat gaat pijn doen.

Kaders bezuinigingen

De raad heeft in haar vorige vergaderig de kaders aangegeven waarbinnen de organisatie en het college de bezuinigingen voor de begroting 2012 moeten gaan invullen. In de begrotingsraad op maandag 7 november zal de raad de voorstellen bespreken en de begroting voor 2012 vaststellen en dat zal zeker pijn doen.

Toch zullen de bewoners van Montfoort en Linschoten er in eerste instantie direct weinig van merken. Als de raad de voorstellen accepteert, gaat de OZB weliswaar wat omhoog, maar wordt dit ruimschoots gecompenseerd door een verlaging van lagere reinigingsrechten. Maar er gaat wel heel veel bezuinigd worden. Subsidies gaan omlaag, onderhoud van openbaar groen en wegen wordt minder en gladheidsbestrijding wordt soberder.

De vergadering van de begrotingsraad is openbaar en start om 19:00 uur in de vergaderzaal van het stadskantoor. U kunt ook naar de radio luisteren. Radio Stad Montfoort zendt de vergadering uit via FM 102,95.

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief