Het vlot nog niet met de bedrijventerreinen in Montfoort


Provincie honoreert slechts 2 van de benodigde 14 hectare voor bedrijventerreinen in Montfoort

Dit bericht is gepubliceerd op: 27-02-2012

Het is voor de werkgelegenheid cruciaal, dat er geschikte bedrijventerreinen in Montfoort zijn. Bedrijven willen zich vestigen of uitbreiden. Uit een onderzoek in opdracht van de Provincie Utrecht blijkt, dat er in Montfoort behoefte is aan 14 hectare uitbreiding op korte termijn. Diezelfde provincie honoreert er slechts 2 (!) op de locatie Kop IJsselveld en gaat volledig voorbij aan de behoefte van Montfoort.

Revitalisering IJsselveld in volle gang

De revitalisering van het terrein IJsselveld is eindelijk na vele jaren van getreuzel daadkrachtig opgepakt. Het opknappen is al in volle gang. De huidige raad en college verdienen hiervoor een pluim.

Toch is Montfoort er nog lang niet. Er is jarenlang dringend behoefte aan meer ruimte voor bestaande en nieuwe bedrijven. Montfoort heeft een aantal plannen ontwikkeld t.a.v. het terrein Jan Snel, Krekenburg, Mastwijkerdijk en IJsselveld ten noorden van de N204. Plannen, die er toe moeten leiden, dat er meer bedrijventerrein beschikbaar komt. Maar ook dat "verrommeling" wordt tegengegaan en een goede balans ontstaat tussen landschap en kwalitatief goede terreinen.

Onvoldoende bedrijventerreinen

In 2009 hebben het rijk, de provincies en de Vereniging Nederlandse Gemeenten een landelijk convenant bedrijventerreinen 2010-2020 ondertekend. Daarna zijn de Gedeputeerde staten van Utrecht een proces gestart om samen met de gemeenten te komen tot afspraken en een convenant regionale bedrijventerreinen.

In opdracht van de provincie werd onderzoek gestart. Het resultaat was alarmerend. De werkgelegenheid in de regio Utrecht-West loopt sterk achter bij het landelijk gemiddelde. Toch is de logistieke ligging aantrekkelijk voor ondernemers, maar er zijn niet voldoende bedrijventerreinen. Advies van het onderzoeksbureau is, dat er in de regio Utrecht-West 47 ha moet bijkomen, waarvan in Montfoort 14 ha. De provincie Utrecht en de betreffende gemeenten zullen hierover een convenant met elkaar ondertekenen.

Spelregels veranderd door de provincie Utrecht

De gedeputeerden van de provincie hebben de spelregels echter plotseling veranderd en leggen in het gewijzigde convenant het accent plotseling op behoud van landschap. Montfoort krijgt ineens zijn benodigde 14 ha niet en moet het doen met de 2 ha, waarover al een afspraak was gemaakt. Hoe moet dat nu met de werkgelegenheid in Montfoort?

Wethouder Harry van Beers (VVD Montfoort) zegt desgevraagd, dat op deze basis het college van Montfoort niet van plan is om dit convenant te gaan ondertekenen. "We hebben goede plannen ingediend met een heel goede balans tussen landschap en voldoende kwalitatieve bedrijventerreinen. Ik ben nog steeds in gesprek met de provincie en hoop, dat de gedeputeerde zullen begrijpen wat de desastreuze gevolgen zullen zijn voor Montfoort, als ze bij hun huidige plan blijven ". Hij toont zich strijdbaar en voegt er aan toe " We zullen op allerlei niveaus de strijd aangaan. Wat de provincie nu doet, kan gewoon niet".

 

 

Bijlagen

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief