Zienswijze VVD op begroting 2013


Het college komt voor 2013 met een sluitende begroting. De VVD had de volgende aandachtspunten:

Dit bericht is gepubliceerd op: 08-11-2012

Op maandag 5 november heeft de gemeenteraad de begroting 2013 behandeld. De opdracht van de raad aan het college om een sluitende begroting voor 2013 aan te leveren is gelukt. Het is nog wel onduidelijk hoe de bezuinigingen en decentralisatie van her Rijk gaan uitpakken. Om het college op voorhand alle ruimte te geven, gaat de VVD een brug te ver en daarover komt een amendement. Fractievoorzitter Ria Driesse presenteerde haar zienswijze.

Veiligheid in Montfoort

We weten inmiddels hoe belangrijk cameratoezicht is bij het opsporen van vandalen. De raad heeft dit jaar een amendement over het aanstellen van een BOA (buitengewoon opsporings ambtenaar) aangenomen. Dit moet heel spoedig uitgevoerd worden!

De kosten voor gemeenschappelijke regelingen blijven maar stijgen. De VVD wil dat onze vertegenwoordigers in deze regelingen zich inspannen om een eerdere motie uit te voeren en 5% bezuinigingen te realiseren.

Sportvelden Linschoten

De bezuinigingen zoals afgesproken voor 2012 zijn niet gerealiseerd. Voor 2013 zijn €52.000 ingeboekt voor bezuinigingen op het onderhoudsbudget van buitensportvelden. Met verenigingen in Linschoten is nog steeds een verschil van mening over de uitgangspunten en allerlei plannen. VVD is het eens met het college, dat de verenigingen zelf verantwoordelijk worden voor onderhoud.

Bibliotheek

De bibliotheek is een belangrijke voorziening voor veel inwoners. VVD is van mening, dat het vorig jaar genomen besluit over bezuinigingen gedeeltelijk teruggedraaid moet worden. Er is hiervoor brede steun. Een amendement is ingediend. Overigens ook voor het bestuur van de bibliotheek een blijvende uitdaging om door te gaan met verdere bezuinigingen.

Reintegratietaken

De VVD wil doorgaan op de ingeslagen weg om deze taken onder te brengen bij De Sluis Groep. Hier hoort een passend budget bij.

WMO

De VVD steunt de wethouder met het plan om het WMO loket in Woerden af te bouwen en de kennis en welzijnsorganisatie van de SWOM te benutten. Zij kunnen dicht bij de burger de WMO taken uit voeren.

Samenwerking met IJsselstein

De VVD is voorstander van het verder uitwerken en invullen van deze ambtelijke samenwerking. Helaas hebben we nog geen financiele onderbouwing gezien. Voor de ambtelijke organisatie zal dit een grotere impact hebben dan voor de inwoners. Zorgvuldig omgaan met personeel is een vereiste. Inwoners moeten uiteindelijk alleen maar merken, dat de dienstverlening verbeterd is. De VVD zal het proces goed volgen.

 

 

 

 

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief