VVD wethouder Harry van Beers opgestapt


Wethouder financiƫn van Beers is opgestapt vanwege ernstig verstoorde samenwerking in het college

Dit bericht is gepubliceerd op: 29-05-2013

Nadat van Beers het bestuur en fractie van de VVD had ingelicht, deelde hij bij aanvang van de raadsvergadering van 27 mei mede op te stappen. Hierdoor verliest Montfoort een bekwaam wethouder om de gemeente er financieel weer bovenop te helpen. Vele goede en moeilijk stappen waren al succesvol gezet, maar er moet nog meer gebeuren.

Beraad VVD Montfoort en het college

Zowel de VVD Montfoort en het college beraden zich op de te nemen stappen. Wel is inmiddels duidelijk geworden, dat college en VVD de intentie hebben om de coalitie in stand te houden. De gesprekken hierover worden op korte termijn voortgezet.

Verklaring Harry van Beers 

Hieronder volgt de verklaring van Harry van Beers waarmee hij zij aftreden bekendmaakte en toelichtte:

"Heden morgen is er in het college een conflict ontstaan tussen wethouder Jonkers en ondergetekende over het Meerjarig Perspectief Grondbedrijfsfunctie.

Zoals u weet is het MPG een onderdeel van de jaarrekening. Om dit MPG vanuit mijn verantwoordelijkheid als portefeuillehouder Financien en Grondzaken te kunnen beoordelen acht ik het noodzakelijk om over de onderliggende grondexploitaties te beschikken. Na bestudering was ik van plan het MPG door te nemen met de ambtenaar grondzaken en de externe planeconoom. Het verstrekken van deze grondexploitaties is echter door wethouder Jonkers geblokkeerd. Het gevolg was, dat de organisatie in een spagaat kwam. Naar wie moeten ze luisteren? Naar Van Beers of Jonkers? Een reeds gemaakte afspraak werd afgezegd omdat wethouder Jonkers van mening bleef dat de grondexploitaties niet verstrekt mochten worden.

Ik ben van mening, dat het niet verstrekken van informatie of gegevens aan een wethouder een doodzonde is.

Vanmorgen in het overleg heeft de voorzitter ook toegegeven, dat een wethouder alle informatie die hij nodig acht om zijn verantwoording te kunnen dragen ook moet kunnen krijgen. Van de kant van de wethouder en door de directeur van de organisatie werd ingebracht, dat ik de organisatie onnodig en te zwaar belastte. Dat heb ik onzin genoemd omdat het verstrekken van de gevraagde informatie een druk op de knop is en een gesprek met de planeconoom, als alles correct is, hooguit een uur zal bedragen.

Ondanks dat het MPG pas morgen voor het college overleg op de agenda stond heeft de voorzitter toch de MPG in stemming gebracht. Daarbij is de MPG door de andere twee wethouders en voorzitter goedgekeurd voor verzending aan de raad.

Gezien het belang dat de verschillende projecten op de financiele positie hebben van de gemeente en de economische situatie in Nederland, is een dergelijke goedkeuring vanuit mijn verantwoordelijkheid als portefeuillehouder gezien onacceptabel en grensoverschrijdend.

Voor alle duidelijkheid, als wordt gesuggereerd dat ik geen vertrouwen heb in de organisatie, wil ik u mededelen dat dit niet waar is. Ik heb respect voor de wijze waarop de organisatie haar taken uitvoert.

Er is naar mijn mening een ernstige verstoring in de samenwerking binnen het college ontstaan. Om die reden heb ik na overleg met het bestuur en de fractie van de VVD besloten mijn functie met onmiddellijke ingang neer te leggen.

Het spijt me u niets anders te kunnen mededelen"

 

 

 

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief