Inwoners Montfoort en Linschoten schrijven mee aan verkiezingsprogramma VVD


De VVD Montfoort schrijft met inwoners van Montfoort en Linschoten aan het partijprogramma GR2014

Dit bericht is gepubliceerd op: 10-07-2013

De VVD Montfoort gaat samen met de inwoners van Montfoort en Linschoten schrijven aan het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar. Iedereen die mee wil doen is van harte uitgenodigd zijn of haar bijdrage te leveren en met de VVD van gedachten te wisselen. Ideeën, suggesties en wensen kunnen aan de programmacommissie worden meegegeven via twitter (@vvdmontfoort) en via verkiezingsprogramma@vvdmontfoort.nl

Open aanpak verkiezingsprogramma

Voor het opstellen van het verkiezingsprogramma is dit keer voor een volstrekt andere benadering gekozen. Leo Lotze, voorzitter VVD Montfoort: "In het verleden werd het verkiezingsprogramma in tamelijk besloten kring opgesteld. Wij hebben nu voor een open aanpak gekozen. Verkiezingsprogramma’s kennen vaak een nogal abstract karakter. Dat moet en kan echt anders. We hopen dat we - door alle Montfoortenaren en Linschotenaren sterk bij ons programma te betrekken - thema’s als economische groei, liberalisme, welvaart en duurzaamheid voor kiezers concreter te kunnen maken.

Programmacommissie

De programmacommissie van de VVD Montfoort bestaat uit lijsttrekker Ria Driesse, forumlid Frank van Rooijen en bestuurslid Mathieu Andriessen. In oktober zal de VVD het verkiezingsprogramma 2014-2018 definitief vaststellen. Het verkiezingsprogramma zal worden getoetst aan de belangrijkste waarden van de VVD.

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief