Verkiezingsprogramma 2014-2018: Ondernemen, werken en winkelen


De speerpunten van de VVD op het gebied van ondernemen, werken en winkelen

Dit bericht is gepubliceerd op: 28-01-2014

Montfoort is een mooie gemeente om in te wonen en te werken. De VVD Montfoort wil dat er voldoende arbeidsplaatsen in de gemeente zijn. Ondernemers en bedrijvigheid zijn hiervoor van het grootste belang. Met duidelijke regelgeving en lage lasten
kunnen bedrijven en werkgelegenheid voor de gemeente behouden blijven. Het winkelaanbod in de gemeente vaart wel bij een goede bereikbaarheid en afdoende parkeergelegenheid.

  • De VVD is groot voorstander van ondernemingsvrijheid: iedere ondernemer mag desgewenst open op zondag.
  • De binnenstad van Montfoort blijft bereikbaar voor bewoners en winkelend publiek: autoluw en niet autovrij. Er komen kort parkeerplaatsen in de Hoogstraat.
  • Voor de verkeerssituatie in de historische kern van Linschoten is de komende raadsperiode specifieke aandacht
  • Met de opkomst van internet-aankopen, is het nog belangrijker dat winkelen in het centrum van Montfoort aantrekkelijk is. De gemeente moet in overleg met winkeliers het centrum zo aantrekkelijk mogelijk maken.
  • Door slimme investeringen kunnen parkeerplaatsen van bedrijven en andere organisaties in en rond het centrum benut worden wanneer de eigenaar deze niet gebruikt, zoals op koopavonden, zaterdagen, koopzondagen en evenementen. De gemeente gaat daarover in gesprek met eigenaren van parkeerruimte waaronder het Wellant College en Albert Heijn.
  • Er is een behoefte-onderzoek gaande onder ondernemers om de vraag naar (nieuwe) ruimte voor bedrijfsactiviteiten te inventariseren, hetgeen wij steunen. Brede samenwerking met het bedrijfsleven zorgt voor behoud van werkgelegenheid.
  • Industrie vestigt zich op bedrijventerreinen en niet in het buitengebied. Vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen kunnen worden gebruikt voor kleinschalige niet-industriële bedrijven zoals een camping of een beauty salon.
  • Als er in het buitengebied een locatie bestemd wordt voor wonen, mag dit geen beperkingen opleggen aan bestaande agrarische bedrijfsvoering.

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief