Verkiezingsprogramma 2014-2018: Welzijn en Onderwijs


De speerpunten van de VVD Montfoort op het gebied van welzijn en onderwijs

Dit bericht is gepubliceerd op: 02-03-2014

De gemeente ondersteunt mensen die hulp nodig hebben. Wij gaan daarbij niet uit van de beperking die iemand heeft, maar juist van alles wat wel kan. VVD streeft er naar dat hulpbehoevenden zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Iedere inwoner/burger heeft talenten en mogelijkheden. Na het Kompas en de Heeswijkschool wordt deze raadsperiode het scholencomplex aan de Van Damstraat aangepakt.

  • Inwoners met een uitkering worden begeleid naar een nieuwe baan of naar zelfstandig ondernemerschap.
  • Mantelzorgers moeten ondersteund en gewaardeerd worden. Als waardering voor het werk van de mantelzorger wordt het mantelzorgcompliment gehandhaafd.
  • De VVD wil zo veel mogelijk efficiency in de uitvoering van welzijnstaken, zonder daarbij de menselijke maat uit het oog te verliezen. Bureaucratie moet worden voorkomen.
  • De VVD is een voorstander van het gebruik van technische hulpmiddelen en digitale maatschappelijke diensten zoals zorg op afstand.
  • De dementieconsulent blijft gehandhaafd.
  • Na de decentralisatie van onder meer de jeugdzorg wil de VVD nieuwe zorgaanbieders toelaten.
  • Er wordt door de gemeente veel geld uitgegeven aan leerlingenvervoer. Het vervoer van leerlingen zonder fysieke of geestelijke beperking kan worden versoberd.

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief