Verkiezingsprogramma 2014-2018: wonen, openbare ruimte en verkeer


De speerpunten van de VVD Montfoort op het gebied van wonen, openbare ruimte en verkeer

Dit bericht is gepubliceerd op: 18-02-2014

De VVD is voorstander van het bevorderen van eigen woningbezit. Dat is goed voor de leefomgeving. Er staan veel woningen in de gemeente te koop. De VVD wil daarom geen grote nieuwe woningbouwprojecten, tenzij onverwachts de vraag sterk toeneemt. De VVD staat voor blijvend lage woonlasten en voor het verminderen van onnodige regelgeving. Onderhoud van de openbare ruimte, zoals gladheidsbestrijding en onderhoud van het groen, is een taak van de gemeente. Goede bereikbaarheid met auto en openbaar vervoer blijft gegarandeerd.

  • Montfoort is één van de duurdere gemeenten qua leges voor bouwvergunningen. De VVD wil dat de bouwleges dalen tot het niveau van kostendekkendheid is bereikt.
  • Een welstandscommissie is enkel noodzakelijk voor het behoud van het aanzicht van het oude dorp van Linschoten en de binnenstad van Montfoort. Voor alle overige wijken moet de welstandscommissie afgeschaft worden.
  • Initiatieven van inwoners om de openbare ruimte te verbeteren en op te ruimen worden toegejuicht, ondersteund en gefaciliteerd.
  • Ondergrondse vuilcontainers worden - waar mogelijk en haalbaar - gefaseerd ingevoerd, om te beginnen voor bewoners van de historische kernen van Montfoort en Linschoten.
  • De containers voor het huisvuil (grijze container) worden voortaan wekelijks opgehaald, net als in het verleden met de vuilniszakken gebeurde.
  • De busverbinding Montfoort-Woerden moet worden verbeterd, ook in het weekend, mede met het oog op een betere bereikbaarheid van Linschoten

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief