Verkiezingsprogramma 2014-2018: solide en degelijk financieel bestuur


De speerpunten van de VVD Montfoort op het gebied van en solide en degelijk financieel bestuur

Dit bericht is gepubliceerd op: 10-02-2014

De gemeente moet efficiënt werken en zich goed realiseren dat elke uitgegeven Euro komt van de belastingbetaler. Verhoging van de OZB is de makkelijkste manier om de begroting sluitend te krijgen. De VVD kiest daar nadrukkelijk niet voor en streeft naar verlaging van de lokale lasten. Burgerparticipatie en goede communicatie met de inwoners is belangrijk voor een goede besluitvorming. Montfoort blijft een zelfstandige gemeente.

  • De OZB stijgt niet meer dan de inflatie.
  • De gemeente gaat voorzieningen of tarieven niet inkomensafhankelijk maken; iedereen ontvangt hetzelfde voor dezelfde prijs.
  • Om efficiënt en effectief te kunnen blijven werken behouden we de intensieve ambtelijke samenwerking met IJsselstein en blijven we openstaan voor samenwerking met andere gemeenten.
  • De gemeente stopt met subsidies voor organisaties die zich niet aan de prestatieafspraken houden. Hier geldt de stelregel: geen prestatie, geen subsidie.
  • De gemeente blijft inwoners actief benaderen voor de forumvergaderingen. Radio Stad Montfoort gaat naast de uitzending van de raadsvergaderingen, ook de forumvergaderingen registreren.
  • Er blijven voldoende mogelijkheden voor inwoners om ook buiten kantooruren op het stadskantoor terecht te kunnen.

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief