Recreatie en toerisme VVD 2014-2018


De speerpunten van de VVD Montfoort op het gebied van bewegen, sport, cultuur en verenigingsleven

Dit bericht is gepubliceerd op: 31-01-2014

Montfoort en Linschoten hebben een bijzondere historische kern en een rijke historie. Montfoort is een geweldig mooie gemeente om te recreëren. Er zijn veel mooie plekken met natuur, zoals het Linschoterbos, de eendenkooien, het natuurgebied Willeskop en de vele polders. Er komen veel toeristen naar Montfoort en Linschoten om te genieten van onze mooie gemeente. De VVD vind dat recreëren en langer verblijf door toeristen in onze gemeente bevorderd moet worden.

  • De IJsselboulevard (Onder de Boompjes) wordt verder ontwikkeld.
  • Er komt een duidelijk terrassenbeleid zodat horeca-ondernemers rechtzekerheid hebben.
  • Monumenten worden goed onderhouden. Zo blijft het aangezicht van de historische kernen aantrekkelijk voor bezoekers. De gemeente ondersteunt eigenaren van monumenten met het vinden van financiering van onderhoud. De gemeente moet optreden tegen verpaupering in de historische kernen.
  • De gemeente Montfoort en haar omgeving is uitermate geschikt om te fietsen. De VVD wil de bewegwijzering verbeteren en het fietspadennetwerk uitbreiden. Hierbij denken wij onder andere aan fietsverbindingen tussen Blokland-Damweg, Blokland-Polsbroekerdam, Blokland/Wederiksingel-Benschop en Blindeweg- Cattenbroek.
  • Er moet meer ruimte komen om de fiets te stallen in de binnenstad van Montfoort.
  • Pleziervaart vormt een belangrijke groep dagtoeristen. We zijn tegen het heffen van kadegeld.
  • Elementen uit de visie op de binnenstad moeten snel worden opgepakt, zoals het herinrichten van de Molenstraat.
  • Bestrating en straatmeubilair in de historische kernen van Linschoten en Montfoort moeten een passende uitstraling krijgen.
  • Voor beide historische kernen moet gelden: de auto is te gast.

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief