VVD kiest voor nieuwbouw scholen naast de Hoflandhal


VVD zal in de raad stemmen voor nieuwbouw van het scholencomplex van Damstraat naast de Hoflandhal

Dit bericht is gepubliceerd op: 13-09-2015

Maandag 14 september vergadert de gemeenteraad van Montfoort over de nieuwbouw van het scholencomplex aan de Van Damstraat. Het scholencomplex is in 2017 - na 40 jaar gebruik - aan vernieuwing toe. 

Hobbitstee, Howiblo en Graaf Jan

De Hobbitstee, de Howiblo en de Graaf Jan van Montfoort maken van het scholencomplex aan de Van Damstraat gebruik. 'In 2013 is door de raad een bedrag beschikbaar gesteld voor het noodzakelijke groot onderhoud om het gebouw op een redelijke wijze te kunnen blijven gebruiken tot 2017. Het in redelijke staat houden van het gebouw is noodzakelijk voor het dagelijks gebruik door 713 kinderen tussen de 4 en 12 jaar en ca. 50 leerkrachten', aldus het raadsvoorstel. Nieuwbouw moet in 2017 gereed zijn.

Nieuwbouw naast de Hoflandhal

Nieuwbouw scholencomplex Van Damstraat naast HoflandschoolEr ligt een aantal varianten voor de nieuwbouw van de scholen voor. Voor de VVD is maar 1 variant realistisch: nieuwbouw naast de Hoflandhal, de zogenaamde variant 6. We kiezen onomwonden voor deze variant 6, die ook de voorkeur heeft van de schoolbesturen en de sportverenigingen. Qua ruimtelijke inpassing is deze variant positief, ook omdat de Hoflandhal in zijn huidige vorm blijft bestaan.

Campusgedachte en parkeergelegenheid

Het schoolgebouw kan bestaan uit 2 lagen. Er is voldoende parkeergelegenheid en bovendien kan in deze variant de campusgedachte voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar optimaal worden ingericht: het onderwijs, de buitenschoolse opvang, de sporthal en de sportclubs kunnen elkaar versterken, allemaal op 1 locatie. De variant heeft als bijkomend voordeel dat de sportverenigingen in het hart van de wijk blijven.

Bijlagen

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief