VVD Montfoort: College maakt verkeerde keuzes


De VVD Montfoort is tegen de meerjarenbegroting in het raadsvoorstel ‘Keuzes maken 2014'

Dit bericht is gepubliceerd op: 31-10-2014

De VVD in Montfoort en Linschoten is tegen de meerjarenbegroting in het raadsvoorstel ‘Keuzes maken 2014’. De liberalen keren zich onder meer tegen de afbouw van de subsidie voor zwembad het Knopenbad en tegen de voortijdige beslissing om de subsidie voor peuterspeelzaalwerk te schrappen. Volgens de VVD is de financiële ruimte van de gemeente Montfoort ruim genoeg om deze voorzieningen in stand te houden.

Onnodig spaargeld

Er wordt door het College van B&W een aantal omvangrijke reserves gecreëerd voor mogelijke toekomstige uitgaven. Het is onzeker of dit ‘spaargeld’ in de toekomst wel hoeft te worden aangesproken, aldus de Montfoortse VVD. Allereerst stort het College 1 miljoen Euro in de algemene reserve om verwachte financiële risico’s die gepaard gaan met de decentralisaties op te vangen. Dat is een bijzonder ruime buffer. Ten tweede zet het College nog eens 1 miljoen Euro opzij voor zogenaamd ‘flankerend beleid’; frictiekosten, tijdelijke extra (!) ambtenaren en extra (!) huisvestingskosten. Ook deze ‘bestemmingsreserve’ acht de VVD veel te ruim en deels overbodig.

Verliezen op vastgoed

Daarnaast schat het College aanstaande verliezen op vastgoed erg hoog in: het College boekt alvast 2 miljoen in aan verwachte verliezen op de afschrijving van het Stadskantoor en de Vaart. Het is helemaal niet gezegd dat deze verliezen zo dramatisch zullen uitpakken. Het College speelt wel heel erg op safe.

Vrijwilligers zijn de dupe

Al met al creëert het College een royale en comfortabele financiële ruimte voor de toekomst. Fractievoorzitter Ria Driesse: ‘De VVD is een voorstander van een financieel gezonde gemeente. Het valt daarom toe te juichen dat het College van B&W met de stofkam door de subsidieregelingen en besparingsmogelijkheden is gegaan. De omvangrijke financiële ruimte die men voor de toekomst creëert gaat echter ten koste van de korte termijn. Het College dreigt een groot aantal vrijwilligers in de Montfoortse samenleving onnodig te frustreren. De VVD past daarvoor’.

Knopenbad, Lodewijkje en bibliotheek Montfoort

De liberalen kunnen zich niet vinden in de voorgestelde afbouw van de subsidie voor het Knopenbad, en kunnen alleen akkoord gaan met de door het Knopenbad zelf voorgestelde korting van €18.000,-. Ook is de VVD tegen de voortijdige beslissing om de subsidie voor peuterspeelzaalwerk nu al te schrappen. Het zou de gemeente sieren om het wetsvoorstel over het gelijkschakelen van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang af te wachten. Dit wetsvoorstel wordt voor 2015 verwacht. De financiële en praktische consequenties daarvan zijn op zijn vroegst volgend jaar te overzien. Het is gegeven deze ontwikkeling wel logisch dat met de nieuwbouw van het Lodewijkje pas op de plaats wordt gemaakt. De VVD is daarnaast ook voorstander van een moderne vormgeving van de bibliotheekfunctie. Op de bibliotheek kan worden bezuinigd, maar dat moet wel in overleg met de bibliotheek, scholen en buurgemeenten.

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief