Wethouder

De VVD heeft met een wethouder zitting in het college van B&W.

Ivo ten Hagen is sinds 31 mei 2018 wethouder voor de VVD Montfoort. Tot zijn portefeuille behoort ruimtelijke ordening, beleid en beheer openbare ruimte, ICT en informatievoorziening, economische zaken, vergunningverlening, natuur en landschapsbeheer en verkeer en mobiliteit. 

Wethouder

Ivo-ten-Hagen.jpg

Ivo ten Hagen, wethouder

Ivo ten Hagen heeft een HBO opleiding gedaan in civiele en cultuurtechniek en kent dus het fysieke domein goed. Naast 12 jaar actief in de automatisering is hij sinds 1994 politiek actief, als raadslid, Statenlid en ruim 13 jaar wethouder in Boskoop, Hillegom en Woerden. Hij heeft meestal de portefeuilles ruimtelijke ordening, openbare ruimte, verkeer, milieu en automatisering gedaan. Daarnaast is hij ruim 15 jaar trainer op het gebied van professionele vaardigheden en liberalisme.