Kadernota 2018: VVD wil winkels open op zondag


Kadernota 2018 Montfoort: VVD wil koopzondagen vrijgeven en dat vuilnis vaker wordt opgehaald

Dit bericht is gepubliceerd op: 05-04-2017

Tijdens de ‘raadsconferentie’ konden de politieke partijen onlangs hun plannen voor de kadernota aan elkaar voorleggen. In de kadernota zijn de beleidsvoorstellen voor 2018 opgenomen, die samen met het raadsprogramma en het collegeprogramma de basis van de begroting vormen. De VVD wil onder meer dat de winkels op zondag open mogen en dat het vuilnis vaker wordt opgehaald.

Koopzondag

In lijn met het verkiezingsprogramma opperde de VVD om het aantal koopzondagen vrij te geven. “Winkelopenstelling op zondag blijft een punt voor de VVD. Voor de coalitie is dit nu helaas niet bespreekbaar, maar misschien kan ik alvast een oproep doen voor de mensen die volgend jaar de nieuwe coalitie gaan vormen”, aldus VVD-raadslid Cor Vink. Van de VVD mogen winkeliers die dat wensen de vrijheid krijgen om op zondag hun deuren te openen. Maar de coalitie van CDA, PAK, ChristenUnie en D66 wil daar niets van weten. De VVD wil op zondag meer activiteit in de binnenstad en minder concurrentie door omliggende plaatsen.

Vuilnis vaker ophalen

De VVD stelde ook voor om PMD en restafval weer 1 keer per twee weken in te gaan zamelen. Vooral in de zomermaanden geeft het 1 keer per 3 weken ophalen van restafval en PMD-afval veel overlast door stank. De VVD vindt de huidige ophaalfrequentie van eens per 3 weken een slechte service voor inwoners. Meer ondergronds containers zou ook een oplossing zijn, vooral voor restafval.

Bibliotheek

Meerdere fracties zijn van mening dat de bibliotheek terug moet komen, omdat deze sterk wordt gemist, vooral onder jongeren. De VVD reageert hier positief op. In 2014 moest de bibliotheek verdwijnen van het CDA, Inwonersbelangen en de Christenunie, tegen de zin van onder meer de VVD.  

Slopen deel voormalige Hoflandschool

Ten slotte heeft de VVD voorgesteld om de niet meer in gebruik zijnde gebouwen bij de voormalige Hoflandschool te slopen. De gebouwen geven een zeer verwaarloosde indruk en dragen niet bij aan het voorkomen van verloedering van het stadsbeeld. Vooruitlopend op de plannen voor het ontwikkelen en realiseren van een woonvoorziening voor mensen met een beperking op deze locatie is het niet nodig deze gebouwen nog langer te laten staan. 

De raadsconferentie over de Kadernota 2018 vond plaats op maandag 27 maart 2017. Op 19 juni bespreekt de gemeenteraad de kadernota.

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief