Fietsstraat Doeldijk, verplaatsing WSR en de Vaart


De raad vergaderde over de Doeldijk als fietsstraat, verplaatsing van de WSR en over de Vaart

Dit bericht is gepubliceerd op: 25-09-2018

Gisteren vergaderde de raad over de reparatie van het bestemmingsplan rondom de verplaatsing van de West Stichtse Ruiters, over de inrichting van de Doeldijk als fietsstraat en over het (tijdelijke) gebruik van de Vaart in Linschoten. Een motie van de VVD en Progressief Akkoord over fietsveiligheid werd omarmd door andere partijen en met algemene stemmen aangenomen.

Fietsstraat Doeldijk

Door het college werd voorgesteld de Doeldijk in te richten als fietsstraat, waardoor deze veiliger wordt voor fietsverkeer. De VVD is een warm voorstander van dit plan. We zijn er ook bijzonder content mee dat voor het project subsidie is aangevraagd bij de provincie. Deze is inmiddels ook al toegewezen, zodat het project met beperkte gemeentelijke financiële middelen kan worden uitgevoerd. 

Veiliger kruispunt Doeldijk-Cattenbroek

Een fietsstraat heeft als doel om de verkeersveiligheid voor fietsers te vergroten. Die krijgen namelijk voorrang. Er fietsen heel veel scholieren over de Doeldijk en veel scholieren fietsen ook tussen Montfoort en Woerden over Cattenbroek. Op die hele route hebben fietsers voorrang, behalve in onze gemeente op het kruispunt Doeldijk, Cattenbroekerdijk, IJsselveld en de Lindeboomsweg. De VVD denkt dat de fietsveiligheid op zowel de Doeldijk als de gehele genoemde fietsroute verder zal toenemen wanneer fietsers tussen Montfoort en Woerden op dit kruispunt voorrang zouden hebben. Raadslid Mathieu Andriessen diende daarom een motie in om te onderzoeken hoe we dit kruispunt veiliger kunnen maken voor fietsers. De motie werd omarmd en overgenomen door enkele andere partijen en met algemene stemmen aangenomen!

Verplaatsing West Stichtse Ruiters

Op de agenda stond de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan ‘Willeskop ten noorden van 64-68, oftewel de reparatie van het bestemmingsplan dat nodig is om de WSR te laten verhuizen naar de aan hun beloofde nieuwe lokatie. Deze verplaatsing heeft een lange voorgeschiedenis, en werd noodzakelijk door de aanleg van bedrijventerrein Kop IJsselveld op de plek van de oude manege. Voor de VVD is leidend dat de West Stichtse Ruiters eindelijk weer een goede plek krijgen voor hun activiteiten.

In december 2016 is door de raad een bestemmingsplan vastgesteld, op basis waarvan de WSR zouden kunnen verhuizen naar de nieuwe lokatie. Daarna is beroep ingesteld tegen het plan en de verleende omgevingsvergunning en in deze procedure heeft de Raad van State aangegeven dat het bestemmingsplan op 3 punten gerepareerd diende te worden. Het college heeft die reparatie uitgevoerd met het voorstel dat voorlag. 

De VVD-fractie heeft in 2016 voor het oorspronkelijke bestemmingsplan gestemd en dat hebben we nu weer vol overtuiging gedaan bij de reparatie. De raad stemde na enige discussie in met het voorstel, waarmee verdere vertraging werd voorkomen. De VVD hoopt dat de WSR nu snel hun intrek kunnen nemen in de nieuwe manege. 

De Vaart

De fractie van Lokaal Montfoort bracht gisteren tijdens de raadsvergadering een motie 'vreemd aan de orde' in de vergadering. De motie riep op tot uitvoering van het in januari 2018 aangenomen amendement en benadrukte daarin het punt de sleutels van de Vaart te verstrekken aan Stichting LiBel om aldaar bijeenkomsten te kunnen organiseren.

De motie werd alleen door LM zelf gesteund. Alle andere partijen spraken het vertrouwen uit in het college dat zij binnen afzienbare tijd met een oplossing komt voor (tijdelijk) gebruik van De Vaart. Raadslid Jessica de Wit gaf aan de motie vooral te zien als een symbolische daad, waarbij de timing nu ongelukkig is, gelet op de gesprekken die nu worden gevoerd met alle betrokkenen. De komende bestuursperiode ligt ook de toekomst van De Vaart op langere termijn op tafel. De VVD zal de ontwikkelingen blijven volgen.

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief