De winkels in Montfoort mogen elke zondag open!


Montfoortse winkeliers mogen voortaan zelf beslissen wanneer zij hun deuren openen, ook op zondag.

Dit bericht is gepubliceerd op: 30-10-2018

Op de agenda van de raadsvergadering van 29 oktober stond 1 echt bespreekstuk: de nieuwe winkeltijdenverordening. Deze maakt het mogelijk dat winkeliers zelf kunnen beslissen wanneer zij de deuren van hun winkel openen, ook op zon- en feestdagen. Het voorstel werd aangenomen, waarmee een langgekoesterde wens van de VVD in vervulling gaat.

Open op zondag

In het voorstel worden geen beperkingen opgelegd voor wat betreft openingstijden, behalve dat winkels niet 's nachts open mogen. Winkeliers mogen dus elke zondag hun winkel openen. Niemand wordt daartoe verplicht. Ook op feestdagen mogen de winkels open.

Ruime meerderheid

Een ruime meerderheid van de raad stemde voor de nieuwe winkeltijdenverordening. Naast coalitiepartijen VVD, Inwonersbelangen en Progressief Akkoord kreeg het voorstel ook steun van D66 en Lokaal Montfoort. CDA, Christenunie en SGP stemden tegen. De raad bepaalde nog wel dat de winkels op 4 mei 's avonds dicht moeten tijdens dodenherdenking. 

Spreektekst raadslid Mathieu Andriessen

Voorzitter.

Het college heeft een voorstel gedaan, waarvan de onderbouwing vooral teruggrijpt op het hoofdlijnenakkoord dat we een tijd geleden als raad aannamen. De raad heeft het college dus zelf verzocht om met dit voorstel te komen.

Het gaat bij dit voorstel om een nogal principiële politieke keuze, namelijk of je als raad gaat voor het opleggen van beperkingen of juist voor vrijheid. Wij kiezen voor het laatste, omdat we geloven in de zelfstandigheid van mensen en in het vermogen van mensen om zelf hun eigen keuzes te maken.

Sommige winkeliers willen graag elke zondag open. Anderen juist niet. Dat hebben we ook gehoord in de forumvergadering. Allebei de groepen zijn de VVD-fractie even lief en we willen ze dan ook allebei tegemoet komen. Met het voorliggende voorstel gebeurt dat ook, want niemand wordt gedwongen om op zondag zijn deuren te openen en niemand wordt belemmerd om dat wel te doen. Wat wel gebeurt is dat er een gelijk speelveld wordt gecreëerd tussen Montfoortse winkels en bijvoorbeeld horeca-ondernemers en webwinkels en pomphouders, die op dit moment al wel op zondag open mogen. Dat is voor ons een aanvullend argument voor dit voorstel.

Tijdens de forumvergadering spraken voor- en tegenstanders van dit voorstel in. Maar er was ook een afwezige, een ondernemer die niet meer kon inspreken omdat zijn business door het vorige college onmogelijk werd gemaakt. Ik wil daar graag even bij stilstaan, want het is relevant voor wat we vandaag bespreken.

Bijna vijf jaar geleden ontving de raad een brief van de filiaalmanager van tuincentrum Overvecht. Destijds lag een soortgelijk voorstel voor als vandaag, namelijk dat winkeliers zelf mogen beslissen wanneer hun winkel open is. Het tuincentrum wilde daar graag gebruik van maken want het zag mogelijkheden om klanten beter van dienst te kunnen zijn en natuurlijk ook om omzet te verhogen. Het tuincentrum zag ook klanten vertrekken naar concurrenten in buurgemeenten, die wel op zondag open mochten. Het voorstel haalde het toen helaas niet, ondanks de voorstem van de VVD.

In de jaren daarna heeft dezelfde ondernemer herhaaldelijk aan de raad en aan het college gevraagd om toch alsjeblieft op zondag open te mogen. Hij kreeg telkens nul op het rekest van het vorige college, want afspraak was afspraak. In 2017 ging het tuincentrum tenslotte dicht en de filiaalmanager moest zijn mensen naar huis sturen. Hij legde de schuld voor een deel bij de gemeente neer en daar had hij volgens ons groot gelijk in.

Als we Montfoort binnenrijden via de Reinaldaweg of vanuit Oudewater zien we allemaal wat de gevolgen zijn van een veel te beperkend gemeentelijk beleid. Het onkruid staat er intussen metershoog en de deur is hartstikke dicht. Ik zou het niet op mijn geweten willen hebben voorzitter.

Voorzitter, ik heb hier even wat uitvoeriger bij stilgestaan omdat we als VVD herhaling van zoiets willen voorkomen. Onze winkeliers verdienen het recht om zelf te beslissen wanneer ze open zijn. Daar hebben ze de gemeente niet voor nodig. Hopelijk komt er straks weer een tuincentrum in Montfoort terug, met alle bedrijvigheid van dien. Als dit voorstel wordt aangenomen dan nemen we in elk geval een belangrijk obstakel daarvoor weg.

Maar het voorstel gaat natuurlijk niet alleen om tuincentra en om winkeliers, het gaat ook om inwoners, om de levendigheid in de stad en om werkgelegenheid.

Iedereen besteedt zijn of haar zondag op zijn eigen manier en daar moeten we allemaal respect voor hebben. Wie naar de kerk wil gaan gaat naar de kerk, wie in zijn huispak op de bank voor de TV wil hangen die hangt in zijn huispak op de bank voor de TV. Wie in zijn tuin wil werken werkt in zijn tuin, wie een gat in de dag wil slapen slaapt een gat in de dag. Wie wil sporten gaat sporten en wie boodschappen wil doen doet boodschappen. We moeten allemaal de tolerantie kunnen opbrengen voor mensen die dingen op een andere manier doen dan wijzelf. Wij vinden als VVD fractie die tolerantie essentieel en we roepen de andere fracties op om even tolerant te zijn tegen andersdenkenden en andersdoenden.

Voorzitter, ten slotte. Als je boodschappen in je eigen gemeente kan doen, dan is dat natuurlijk goed voor de lokale economie. Dat behoeft verder weinig uitleg.

Ook het belang van werknemers moet daarbij natuurlijk worden gewogen. Uit de evaluatie van de winkeltijdenwet in 2016 is duidelijk geworden dat zondagsopenstelling geen negatieve gevolgen heeft voor werknemers. Het zijn vooral jongere werknemers die op de zondag werken en zij ontvangen veelal juist een toeslag om op zondag te werken. Ook op dit punt zien wij dus geen bezwaren tegen het voorstel.

De stad is ook levendiger als er winkels open zijn en dat is in zijn algemeenheid een wenselijke ontwikkeling. Montfoort heeft een wens om meer toeristen te trekken. Dan helpt het wel als die toeristen ergens inkopen kunnen doen.

Al met al zijn wij uiterst positief over dit voorstel. We willen graag dat Montfoort meegaat met de tijd en geen beperkingen oplegt maar juist dingen mogelijk maakt.

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief