Verklaring LHBTI-emancipatie


De VVD nam het initiatief om te komen tot een verklaring over LHBTI-emancipatie.

Dit bericht is gepubliceerd op: 28-01-2019

De fracties van VVD, Progressief Akkoord, CDA, Lokaal Montfoort, Inwonersbelangen en D66 deelden tijdens de raadsvergadering van 28 januari roze koeken en een schriftelijke verklaring uit. Zij willen hiermee als fracties aangeven dat ze met klem afstand nemen van de Nashville-verklaring en dat zij de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen in onze gemeente actief willen nastreven in woord en daad. De fracties kijken daarom uit naar het actieprogramma over LHBTI-emancipatie dat het college in 2019 aan de raad zal aanbieden. 

Tekst verklaring LHBTI-emancipatie

De fracties van VVD Montfoort, Progressief Akkoord, CDA Montfoort, Lokaal Montfoort, Inwonersbelangen Montfoort-Linschoten en D66 Montfoort, waaronder in 2018 ondertekenaars van het Regenboog Stembusakkoord van COC Midden-Nederland, spreken de volgende verklaring uit:

“Met afschuw hebben wij eerder deze maand kennis genomen van de zogenaamde Nederlandse Nashville-verklaring alsmede van het feit dat deze is ondertekend door enkele Montfoortse predikanten.

Wij bevestigen dat mensen in vrijheid moeten kunnen zijn wie ze willen zijn. Wij ontkennen dat mensen hun seksuele geaardheid moeten verbergen of afzweren. Wij bevestigen dat het huwelijk een keuze is tussen vrije mensen – hetero, homo of bi – die met elkaar een liefdevol en verantwoordelijk verband aan willen gaan. In onze gemeente is geen plaats voor discriminatie tegen lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders en intersekse personen (LHBTI’s). Wij nemen met klem afstand van de Nashville-verklaring en nodigen andere raadsfracties uit dit eveneens te doen.

Het college van Montfoort heeft daags na het verschijnen van de Nederlandse Nashville-verklaring besloten de regenboogvlag niet in top te hijsen. Wij vinden dat hiermee een kans is gemist om een krachtig statement te maken voor de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van LHBTI’s. Vlaggen was in lijn geweest met het Regenboog Stembusakkoord.

Wij maken dit statement hierbij namens onze fracties wel, door tijdens de raadsvergadering van vandaag roze koeken uit te delen aan alle raadsfracties, aan het college en aan de aanwezige vertegenwoordigers van de pers en aanwezigen op de publieke tribune.

We zijn daarbij zeer verheugd te hebben vernomen dat het college in 2019 werk gaat maken van het actieprogramma aangaande LHBTI-emancipatie en dat het college dit in 2019 aan de raad zal aanbieden. Wij hebben daarmee zicht op een duurzame verankering van LHBTI-emancipatie, inclusie en acceptatie in ons lokale Montfoortse beleid. Wij kijken er reikhalzend naar uit.”

Montfoort, 28 januari 2019

namens VVD Montfoort, Mathieu Andriessen

namens Progressief Akkoord, Han Bovens

namens CDA Montfoort, Ben van Eijk

namens Lokaal Montfoort, Rob Jonkers

namens Inwonersbelangen Montfoort-Linschoten, Gerrit Burgers

namens D66 Montfoort, Casper Schrijver

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief