VVD vindt 'zakencollege' Montfoort politiek onrealistisch


De VVD Montfoort stemt tegen de onwerkbare constructie van een zakencollege met 'vakwethouders'

Dit bericht is gepubliceerd op: 25-08-2015

Maandag 24 augustus besloot de gemeenteraad van Montfoort tot de vorming van een zakencollege met 2 'vakwethouders' die hun functie niet namens een politieke partij zullen gaan uitvoeren. De VVD stemde tegen: het wethouderschap is een politieke functie en een zakencollege zal uiteindelijk politiek onwerkbaar blijken. Ook vindt de VVD het niet functioneel dat de huidige 2 wethouders zich maar verzekerd weten van steun van 4 zetels in de raad. De VVD streeft naar een gemeentebestuur dat is gebaseerd op een werkzame meerderheid in de raad. De weg die nu is ingeslagen gaat helaas maanden duren, hetgeen niet in het belang is van een stabiel bestuur van de gemeente.

Spreektekst Ria Driesse:

Voorzitter,

Aan het eind van mijn betoog op 6 juli jl. toen wij als raad over het integriteitsrapport van Pels Rijcken hebben gesproken heb ik de vraag gesteld: 'hoe nu verder in Montfoort'? Voor ons was toen al duidelijk dat Montfoort toe is aan wethouders met een andere bestuurstijl dan tot nu toe, op enige afstand en vooral niet persoonlijk betrokken.

Op 30 juli, ruim 3 weken later kregen wij het bericht dat CDA en CU zich ook hadden beraden. Zij waren tot de conclusie gekomen dat zij weliswaar de samenwerking met IB niet wilden verbreken, maar een terugkeer van de heer Jonkers als wethouder was voor hen onbespreekbaar. Daar dacht de partij van de heer Jonkers echter anders over: IB hield vast aan de terugkeer van Jonkers.

Dat betekende het eind van de coalitie van IB, CDA en CU. Door het vertrouwen op te zeggen in IB als coalitie partner is er een vreemde politieke situatie ontstaan, ik mag het geen crisis noemen, maar dat is het natuurlijk wel.

Zakencollege ongewenste situatie voor Montfoort

Wat overblijft, is een college gebaseerd op 4 zetels in de raad en een burgemeester met belangrijke portefeuilles waar hij politiek niet op afgerekend kan worden. De VVD vindt dat een ongewenste situatie die zo snel mogelijk moet worden beëindigd.

Het raadsvoorstel wat hier ter bespreking voor ligt biedt naar onze mening geen oplossing voor de ontstane situatie. In theorie klinkt het allemaal zo mooi, een raadsbreed college met vakwethouders. Maar de politieke realiteit zal anders zijn. Montfoort moet zo snel mogelijk met een nieuw college aan de slag, en dat college moet veel meer doen dan op de winkel passen. De volgende verkiezingen zijn pas over twee en een half jaar tenslotte.

CDA en CU stellen voor om de continuïteit van bestuur te waarborgen en daarom de huidige wethouders nog even te laten aanblijven en de eerste wethouder eind van dit jaar en de andere in de loop van 2016 zijn of haar portefeuille ter beschikking te laten stellen. Wat een vreemd voorstel! Niet echt duidelijk en transparant. Want namen worden niet genoemd daar is men kennelijk nog niet uit.

Een werving en selectie bureau zou de kandidaten aan de hand van een profielschets moeten gaan werven. Kandidaten die de partijen overigens nog wel mogen voordragen, dat dan weer wel. Weet een eventuele kandidaat dan waar hij of zij aan toe is? Nee natuurlijk niet. Want wie gaat er nu voor een wethouderschap waarvan je niet weet of het over 4, 6 of 8 maanden begint en om welke portefeuille het gaat,en hoe gaan de partijen om met wethouders van een andere signatuur dan die van hen?

Dure en onwerkbare procedure

Voorzitter, het moge duidelijk zijn. Voor ons is dit allemaal een te lange en te dure procedure die op termijn, dat is onze stellige overtuiging, niet zal blijken te werken.

Onze kiezers en niet alleen de VVD stemmers hebben er recht op dat Montfoort zo snel mogelijk weer een bestuur krijgt gebaseerd op een werkzame meerderheid in de raad.

Wat is nu het beste voor Montfoort en hoe nu verder? Met een zo verdeelde raad zal het niet eenvoudig zijn om werkbare meerderheden te vinden, zeker nu de grootste partij, door vast te houden aan Jonkers, zichzelf buiten spel heeft gezet.

Nieuwe onderhandelingen

Maar als het CDA en CU echt het beste met Montfoort voorhebben dan komen er nieuwe onderhandelingen, waarbij het voor ons geen vanzelfsprekendheid is dat partijen met slechts 1 vertegenwoordiger in de raad weer een wethouder leveren.

De VVD wil haar verantwoordelijkheid niet ontlopen, wij willen en kunnen vakbekwame wethouders kandidaten leveren. Geen vakwethouders maar vakbekwame wethouders, die namens een politieke partij zitting hebben in het college. Een college met politiek afspiegeling van de gemeenteraad.

Voorzitter, als de meerderheid van de raad vanavond besluit dit voorstel van CDA en CU aan te nemen, dan betreuren wij dat zeer. Wat als de vakwethouder niet naar wens functioneert? Haast is een slechte raadgever.

De VVD zal bij het in nemen van standpunten t.a.v. toekomstige voorstellen dit altijd doen met de afweging wat is goed voor Montfoort, maar wel vanuit onze eigen liberale visie.

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief