VVD wil ondernemersfonds Montfoort aanpassen


VVD Montfoort is kritisch over het ondernemersfonds en wil de omvang van het fonds beperken.

Dit bericht is gepubliceerd op: 22-01-2016

Om in Montfoort en Linschoten evenementen zoals diverse lente- jaar- en kerstmarkten, sinterklaasintochten en andere (promotie-) activiteiten te organiseren, is geld nodig. Om ook in de toekomst dergelijke promotie-activiteiten te kunnen blijven organiseren is door de gemeente besloten om een ondernemersfonds te creëren. De gemeenteraad heeft in december besloten, dat dit fonds €180.000,- per jaar moet krijgen, voor activiteiten in zowel de binnenstad als op de bedrijventerreinen. De VVD vindt dit bedrag te hoog en is het niet eens met de manier waarop het fonds gefinancierd gaat worden.

Financiering uit algemene middelen

Het college van B&W wil dat het fonds opgebracht gaat worden door de Montfoortse ondernemingen. Hierdoor zal de OZB van veel bedrijven stijgen met tientallen procenten, met uitschieters tot wel 50%! De VVD is het hier in het geheel niet mee eens en heeft in december dan ook tegengestemd. De VVD vindt dat het onbehoorlijk is om dit bedrag enkel op te laten brengen door bedrijven en ondernemers. Activiteiten in de historische kernen van Montfoort en Linschoten dragen er immers aan bij dat beide kernen in de gemeente levendig blijven, waarbij zowel bedrijven als inwoners gebaat zijn. De VVD zal daarom tijdens de raadsvergadering van maandag 25 januari een amendement indienen om het ontwerpbesluit ondernemersfonds Montfoort aan te passen. In dit VVD amendement wordt voorgesteld om het fonds te betalen uit een algemene verhoging van de OZB met circa 1% voor alle eigenaren en gebruikers van zakelijk en tot bewoning dienend onroerend goed.

Geen fonds voor bedrijventerreinen

In het amendement zal tevens worden voorgesteld om het budget voor het fonds te beperken tot maximaal €40.000,-. Het bedrag van €180.000,- is onnodig hoog: voor activiteiten in de historische kernen volstaat €30.000-40.000,-. Voor activiteiten op de bedrijventerreinen worden ondernemers aangemoedigd om voor de verschillende terreinen op vrijwillige basis een BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) op te richten.

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief