Pilot Lieve Vrouwegracht goede eerste stap richting toegankelijke binnenstad


Nadat de VVD in 2015 de slechte toegankelijkheid van de binnenstad agendeerde, start nu een pilot.

Dit bericht is gepubliceerd op: 29-06-2017

De Montfoortse VVD-fractie is blij dat de gemeente een begin maakt met de aanpak van de slechte toegankelijkheid van de Montfoortse binnenstad voor ouderen en mensen met een functiebeperking. De VVD zette de  problematiek in 2015 op de politieke agenda. 

Looproutes

In de raadsvergadering van 26 juni 2017 stemde de raad in met het project Toegankelijkheid Binnenstad Montfoort. De looproutes in de binnenstad moeten hierdoor toegankelijker worden. De gemeente begint met de herinrichting van de Lieve Vrouwegracht. Deze straat zal fungeren als pilot. Bij een geslaagde pilot is het de bedoeling dat de rest van de binnenstad later volgt. Op de Lieve Vrouwegracht wordt het trottoir aan één kant verbreed en er wordt opnieuw bestraat met nieuwe klinkers.

VVD initiatief

VVD-raadslid Cor Vink toonde zicht tevreden dat er nu concrete stappen worden gezet. De VVD-fractie heeft bij de behandeling van de kadernota in 2015 als enige aandacht gevraagd voor de toegankelijkheid van de binnenstad, door te wijzen op de vele obstakels en hoogteverschillen op de looproute in de Hofstraat en de Lieve Vrouwegracht. Vink: ‘Helaas kwam er destijds geen steun vanuit de coalitiepartijen of het college. Tijdens de kadernota 2017 onderkenden meerdere fracties de problematiek gelukkig wel. We hopen op een voortvarend vervolg op de pilot’.

 

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief