Tienpuntenplan binnenstad Montfoort


De binnenstad van Montfoort maakt haar potentie niet waar. De VVD presenteert een 10-puntenplan.

Dit bericht is gepubliceerd op: 10-07-2015

Montfoort heeft een bijzondere historische kern en een rijke historie. De Montfoortse binnenstad leeft: er wordt gewoond, gewerkt, gewinkeld en gerecreëerd. Toch is er voldoende ruimte voor verbetering. De binnenstad van Montfoort maakt haar potentie niet waar. De VVD presenteert daarom een tienpuntenplan voor de binnenstad van Montfoort.

Aantrekkelijke binnenstad

Hoogstraat Montfoort

Er zijn de afgelopen jaren een paar eerste goede stappen gezet richting een aantrekkelijker binnenstad: inmiddels wordt het afval in de binnenstad in ondergrondse vuilcontainers verzameld, de veiligheid in de binnenstad is verbeterd door de inzet van camera’s en de gemeente heeft de groei van het aantal terrassen oogluikend toegestaan.

Winkelleegstand, rommelig straatbeeld

Maar de binnenstad van Montfoort maakt haar potentie niet wWinkelleegstand Montfoortaar. Iedereen die wel eens door de binnenstad fietst of wandelt valt het op: leegstaande winkelpanden, goedkoop straatmeubilair, een rommelig straatbeeld en verwaarloosde oude panden. In 2007 ontwikkelde de gemeente een integrale langetermijnvisie visie op de binnenstad. Daar is helaas nooit iets mee gedaan. Het is nu tijd om wel door te pakken met een effectief binnenstadsplan. Met de opkomst van internet-aankopen, is het nog belangrijker dat het centrum van Montfoort aantrekkelijk is en blijft.

10 punten voor de binnenstad

 Onze tien punten voor de binnenstad van Montfoort luiden als volgt:

  1. De IJsselboulevard (Onder de Boompjes) wordt verder ontwikkeld en er komt een duidelijk en laagdrempelig terrassenbeleid, zodat horeca-ondernemers rechtszekerheid hebben.

  2. Ook Hofstraat, Peperstraat, Om ’t Hof en de Plaats worden ingericht zonder niveauverschillen. Deze straten, alsmede de Hoogstraat en Keizerstraat worden tevens (woon)erf met een maximumsnelheid van 15 km per uur.

  3. Goedkopere bestratingmaterialen en straatmeubilair worden vervangen door materiaal dat zoveel mogelijk aansluit op het historische karakter van de binnenstad. De gemeente streeft naar een eenduidige manier van inrichten.

  4. Elementen uit de ‘oude’ visie op de binnenstad moeten alsnog snel worden opgepakt, zoals het herinrichten van de Molenstraat.

  5. Stel strikte richtlijnen op voor winkelgevels, -puien en uitstalling van goederen op de stoep, waaronder: gevels niet over de gehele breedte beletteren, geen commerciële uitingen op de stoep.

  6. In nauw overleg met de belangrijkste stakeholders (retail, vastgoed, horeca) wordt bepaald welk deel van het winkelgebied kansrijk is en welk kansarm en wordt het toekomstig winkelareaal benoemd.

  7. Ondersteun winkeliers die willen verhuizen naar een kansrijke locatie.

  8. De binnenstad van Montfoort blijft bereikbaar voor bewoners en winkelend publiek: autoluw en niet autovrij. Er komen kort-parkeerplaatsen in de Hoogstraat.

  9. De VVD is voor de ontwikkeling van een jachthaven en tegen het heffen van kadegeld.

  10. De gemeente ondersteunt eigenaren van monumenten met het vinden van financiering van onderhoud en treedt op tegen verpaupering in de historische kern.

Het volledige plan is hieronder te downloaden:

Bijlagen

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief